C# cơ bản .NET Core
Lớp Uri Dns Ping và các lớp về Networking trong lập trình C# NET Core

Lớp Uri Dns Ping và các lớp về Networking trong lập trình C# NET Core

Sử dụng lớp Uri, Dns trong C#, kiểm tra phản hồi của Server với Ping và các thư viện về Networking trong .NET với C#
Code C# chuyển số thành chữ

Code C# chuyển số thành chữ

Chia sẽ mã nguồn C# có chức năng chuyển đổi số nhập vào thành chữ, dễ sử dụng cho các ứng dụng tạo hóa đơn, chứng từ để đổi số tiền ra văn bản chữ
(ASP.NET Core) Sử dụng gulp.js build SCSS (SASS) thành CSS

(ASP.NET Core) Sử dụng gulp.js build SCSS (SASS) thành CSS

Cài đặt và cấu hình gulp trong dự án ASP.NET Core để tự động build mã nguồn SASS (SCSS) thành CSS
(ASP.NET Razor) Chứng thực quyền của User theo RoleClaim

(ASP.NET Razor) Chứng thực quyền của User theo RoleClaim

Sử dụng Authorize thiết lập dùng policy kiểm tra xem User có các RoleClaim phù hợp để thực hiện tác vụ
(ASP.NET Razor) Các trang quản lý tài khoản cá nhân trong Identity

(ASP.NET Razor) Các trang quản lý tài khoản cá nhân trong Identity

Tìm hiểu và tùy biến các trang để quản lý tài khoản cá nhân, thêm trường dữ liệu và bảng User (model User) của Identity, thực hiện cập nhật profile, đổi passowrd, đổi email và quản lý đăng nhập Facebook, Google
(ASP.NET Razor) Sử dụng Partial Page Partial View để chia nhỏ layout trang Razor

(ASP.NET Razor) Sử dụng Partial Page Partial View để chia nhỏ layout trang Razor

Tìm hiểu về Partial View, Partial Page trong Razor Page và MVC Net Core, cách tạo Partial và nạp Partial vào .cshtml, truyền dữ liệu đến Partial
Partial Type và Nested Type phân code thành nhiều file và lớp lồng nhau trong C# C Sharp

Partial Type và Nested Type phân code thành nhiều file và lớp lồng nhau trong C# C Sharp

Tìm hiểu các viết code ở nhiều nơi với partial trong C# .Net Core, khai báo lớp partial và lớp trong lớp Nested
Namespace trong C# C Sharp .Net Core

Namespace trong C# C Sharp .Net Core

Tìm hiểu về namespace trong lập trình C#, khai báo và tạo ra các namespace, các namespace lông nhau, sử dụng nạp các phương thức tĩnh của lớp
Khởi tạo phương thức khởi tạo trong C Sharp

Khởi tạo phương thức khởi tạo trong C Sharp

Tìm hiểu và triển khai các loại phương thức khởi tạo trong lập trình C#, gồm có phương thức khởi tạo tĩnh, riêng tư, gọi phương thức khởi tạo lớp cơ sở
Kiểu giá trị và kiểu tham chiếu truyền tham số tham chiếu trong C Sharp

Kiểu giá trị và kiểu tham chiếu truyền tham số tham chiếu trong C Sharp

Tìm hiểu các loại biến có kiểu giá trị, và các loại biến có kiểm tham chiếu, truyền biến kiểu giá trị dạng tham chiếu trong phương thức với ref và out của C#
Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Cài đặt Redis, chạy Redis trên Docker, sử dụng redis-cli kết nối trực tiếp đến Redis Server, cấu hình dùng Redis để lưu Session trong PHP, một số ví dụ code sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, C#, Java để kết nối và truy vấn dữ liệu Redis
(ASP.NET Core MVC) Tạo ứng dụng MVC đầu tiên C# CSharp

(ASP.NET Core MVC) Tạo ứng dụng MVC đầu tiên C# CSharp

Lập trình ASP.NET Core MVC, bài học về mô hình lập trình MVC, khởi tạo ứng dụng ASP.NET MVC , cách hoạt động của ASP.NET MVC, sử dụng Route ánh xạ Request, tạo và sử dụng các Controller các View .cshtml, truyền dữ liệu Controller - View với ViewBag, Model
(EF Core) Tạo migration trong EntityFramework với C# CSharp

(EF Core) Tạo migration trong EntityFramework với C# CSharp

Thay đổi và cập nhật cấu trúc database trong EF với kỹ thuật Migration
(EF Core) Sinh ra các entity từ database với công cụ dotnet ef trong C# CSharp

(EF Core) Sinh ra các entity từ database với công cụ dotnet ef trong C# CSharp

Sử dụng công cụ dòng lệnh EF Core, lệnh dotnet ef dbcontext scaffold để từ database sinh ra các entity
(EF Core) Thực hiện các câu truy vấn với Entity Framework  C# CSharp

(EF Core) Thực hiện các câu truy vấn với Entity Framework C# CSharp

Thực hiện các truy vấn cơ bản với EF, thi hành trực tiếp các cấu lệnh SQL (Raw Query) và hàm trong EF
(EF Core) Tạo quan hệ trong  Entity Framework với Fluent API  C# CSharp

(EF Core) Tạo quan hệ trong Entity Framework với Fluent API C# CSharp

(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp
(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp

(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp

Khai báo các Model, sử dụng kỹ thuật Data Annotation để ánh xạ các đối tượng vào các thành phần của CSDL với EF Core, thuộc tính [Column], [ForeignKey], [InverseProperty]
(EF Core) Giới thiệu Entity Framework và cách sử dụng phần cơ bản với C# CSharp

(EF Core) Giới thiệu Entity Framework và cách sử dụng phần cơ bản với C# CSharp

Giới thiệu về thư viện EF Core, thư viện cung cấp khả năng ánh xạ đối tượng lập trình với các đối tượng CSDL, cơ bản dùng EF để tạo DB, đọc, ghi, xóa dữ liệu, sử dụng Linq để thực hiện các truy vấn.
Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Tìm hiểu về Annotation, các tạo ra Attribute và sử dụng Annotation trong ví dụ C# đơn giản, áp dụng Data Annotation để kiểm tra dữ liệu lớp
(ASP.NET Core) Cấu hình ứng dụng WEB appsettings.json và Inject option cho các dịch vụ C# CSharp

(ASP.NET Core) Cấu hình ứng dụng WEB appsettings.json và Inject option cho các dịch vụ C# CSharp

Tìm hiểu về cấu hình, file cấu hình appsettings.json của ứng dụng ASP.NET Core, cách đọc cấu hình và thiết lập để Inject vào các dịch vụ

Đăng ký nhận bài viết mới