Transformation và các ma trân biến đổi trong Sketchup Ruby

Transformation và các ma trân biến đổi trong Sketchup Ruby

Transformation và các ma trân biến đổi trong Sketchup Ruby
Module Geom và lớp Point3d Vector3d trong Ruby SketchUp

Module Geom và lớp Point3d Vector3d trong Ruby SketchUp

Tìm hiểu các phương thức module Geom và lớp biểu điễn điểm, vector trong không gian 3D
Lớp Array trong SketchUp API

Lớp Array trong SketchUp API

Sử dụng lớp Array để biểu diễn các điểm 2d, 3d cũng như vector trong Sketchup
Sử dụng HtmlDialog tạo các hộp thoại tương tác giữa SketchUp Ruby và JavaScript HTML

Sử dụng HtmlDialog tạo các hộp thoại tương tác giữa SketchUp Ruby và JavaScript HTML

Sử dụng lớp HtmlDialog tạo các hộp thoại nội dung dung HTML, truy cập SketchUP API bằng JavaScript
Tool trong SketchUp Ruby

Tool trong SketchUp Ruby

Tạo các Tool, bắt các sự kiện trên SketchUp như sự kiện bấm chuột, bấm bàn phím ...
Plugin View và Toolbar trong SketchUp

Plugin View và Toolbar trong SketchUp

Tìm hiểu về Plugin, Toolbar và View trong Sketchup Ruby
Tạo menu trong SketchUp Ruby

Tạo menu trong SketchUp Ruby

Tạo menu chính và menu ngữ cảnh trong SketchUp Ruby, sử dụng Command để tạo menu item
Các hộp thoại Dialog trong Ruby SketchUp

Các hộp thoại Dialog trong Ruby SketchUp

Tạo các hộp thoại thông báo UI.messagebox, hộp thoại nhập dữ liệu UI.inputbox và các hộp thoại khác của SketchUp với Ruby API
EntityObserver  SelectionObserver trong SketchUp

EntityObserver SelectionObserver trong SketchUp

Tạo các Obserrver lắng nghe sự kiện trên SketchUp, ví dụ sử dụng SelectionObserver để bắt sự kiện chọn đối tượng và EntityObserver để bắt sự kiện thay đổi Entity
Attributes trong SketchUp Ruby

Attributes trong SketchUp Ruby

Attributes - Các thuộc tính trong đối tượng của SketchUp
Component trong SketchUp Ruby

Component trong SketchUp Ruby

Tìm hiểu về Component với các lớp ComponentDefinition, ComponentInstance và Behavior.
Các lớp - layer và nhóm - group trong SketchUp Ruby

Các lớp - layer và nhóm - group trong SketchUp Ruby

Tìm hiểu về các layer và tạo layer bằng code Ruby SketchUp, các nhóm trong Ruby - tạo nhóm thêm hình vào nhóm
Vật liệu và màu sắc trong SketchUp Ruby

Vật liệu và màu sắc trong SketchUp Ruby

Tìm hiểu về lớp Material các vật liệu trong SketchUp với code Ruby, tạo các vật liệu - gán màu sắc, texture
Duyệt qua các đối tượng Entity trong SketchUp

Duyệt qua các đối tượng Entity trong SketchUp

Duyệt qua mảng các đối tượng hình học Face, Edge ... để trích lọc thông tin với các phương thức find, find_all, each
Đối tượng Text 2D và 3D trong SketchUp Ruby

Đối tượng Text 2D và 3D trong SketchUp Ruby

Tạo đối tượng văn bản 2D với phương thức add_text và văn bản 3D với add_3d_text, chèn ảnh Image vào Sketchup
Suy diễn điểm đường trong SketchUp

Suy diễn điểm đường trong SketchUp

Nội suy tham chiếu theo điểm, đường, trục trong Sketchu, bật chế độ hiện thị crosshair, hiện thị màu biên các hình căn theo trục
Biến đổi với Transformation trong SketchUp Ruby

Biến đổi với Transformation trong SketchUp Ruby

Tạo các đối tượng chuyển đổi Transformation để thực hiện biến đổi hình tịnh tiến, tỷ lệ, quay với phương thức transform_entities
Tạo mặt Face và các phương thức hình học trên Face SketchUp

Tạo mặt Face và các phương thức hình học trên Face SketchUp

Tạo Face với phương thức add_face, các phương thức cơ bản của lớp Face, như edges, area ... Chuyển Face thành hình 3D với các phương thức pushpull, followme
Nạp Ruby Script vào Sketchup vẽ các đường cong đường tròn đa giác cung tròn

Nạp Ruby Script vào Sketchup vẽ các đường cong đường tròn đa giác cung tròn

Tìm hiểu cách nạp script ruby vào SketchUp, ý nghĩa của các vector, thực hiện vẽ các hình cơ bản như đường cong với add_curve, đường tròn với add_circle, đa giác với add_ngon, cung tròn với add_arc
Ba cấu trúc dữ liệu cơ bản của SketchUp lớp cơ bản EntityDrawingelement Drawingelement Edge

Ba cấu trúc dữ liệu cơ bản của SketchUp lớp cơ bản EntityDrawingelement Drawingelement Edge

Ba cấu trúc dữ liệu cơ bản của SketchUp là Sketchup, Model, Entities, tìm hiểu các lớp Entity, Drawingelement, Edge

Đăng ký nhận bài viết mới