Microsoft công bố mã nguồn Windows Caculator

Microsoft công bố mã nguồn Windows Caculator

Mới đây Microsoft tiếp tục công bố mã nguồn chương trình Windows Calculator trên GitHub với giấy phép MIT, nhằm xây dựng cộng đồng phát triển quanh nó.

Đăng ký nhận bài viết mới