Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web, quản lý dịch vụ PHP-FPM
Sử dụng mod_rewrite trong Apache để viết lại URL trong config và trong .htaccess

Sử dụng mod_rewrite trong Apache để viết lại URL trong config và trong .htaccess

Tìm hiểu mod_rewrite trong Apache với các chỉ thị như RewriteEngine RewriteRule RewriteCond
Cài đặt Server Apache từ source code trên CentOS

Cài đặt Server Apache từ source code trên CentOS

Hướng dẫn build Apache trên CentOS từ Source Code

Module mod_actions của Apache

Tìm hiểu chức năng của mod_actions trong Apache với chỉ thị Action, Script

mod_access_compat xác thực truy cập cơ bản

Sử dụng Module HTTPD mod_access_compat để xác thực quyền truy cập cơ bản
Tìm hiểu suEXEC trong Apache HTTPD

Tìm hiểu suEXEC trong Apache HTTPD

Cách thiết lập user chạy script CGI trong Apache, tắt suEXEC khi không sử dụng
Các Module trong Apache

Các Module trong Apache

Kiểm tra các module nạp vào Apache, các loại module thường dùng
Tìm hiểu Apache Handler PHP Handler cài đặt và sử dụng

Tìm hiểu Apache Handler PHP Handler cài đặt và sử dụng

Các Handler trong Apache, cài đặt và sử dụng PHP Handler thông dụng PHP-FPM, FastCGI trên CentOS
Apache MPM lựa chọn và cấu hình trên CentOS

Apache MPM lựa chọn và cấu hình trên CentOS

Lựa chọn MPM phù hợp từ các loại prefork, worker, event cho Apache để tối ưu Apache Server
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH
Cấu hình để bảo mật Apache Web Server

Cấu hình để bảo mật Apache Web Server

Hướng dẫn một số cấu hình cơ bản giúp tăng tính bảo mật của Apache trước khi sử dụng nó.

Đăng ký nhận bài viết mới