Liên hệ

Apache, MySQL, PHP cùng với hệ điều hành Linux tạo nên một hệ thống để lưu trữ và chạy các website. Rất nhiều hệ thống chạy với 4 thành phần này chúng ta gọi nó là LAMP. Để hiểu LAMP (Linux - Apache - MySql - Php) phối hợp làm việc như thế nào để chạy ứng dụng web xem hình vẽ dưới đây:

LAMP server

Giải thích cách làm việc của hệ thống Web Server

 1. Bạn nhập địa chỉ vào trình duyệt Web
 2. Trình duyệt sẽ phân tích URL đó, biết được tên host và trang cần tải. Ví dụ http://www.example.com/login.php thì trình duyệt sẽ biết gửi yêu cầu đến www.example.com và xin tải trang login.php
 3. Server xử lý yêu cầu với host nhận được và login.php
 4. Web server (Apache) đọc login.php  từ ổ cứng lưu giữ host.
 5. Webserver (Apache) nhận ra nó là PHP chứ không phải HTML hay file ảnh ...., do đó nó tiến hành một xử lý tiếp theo, nó yêu cầu module PHP xử lý file đó cho nó.
 6. Module PHP chạy các dòng mã PHP nhận được từ Apache (Apache đã load file PHP rồi). Trong mã PHP có các dòng mã yêu cầu truy cập cơ sở dữ liệu MySqL để lấy dữ liệu.
 7. PHP tiến hành kết nối với MySQL và gửi cho MySQL các câu truy vấn
 8. MySQL chạy truy vấn và trả về dữ liệu cho PHP.
 9. PHP hoàn thành chạy code và truy cập đến MySQL, nó trả các kết quả có được cho Apache.
 10. Lúc này Apache trả kết quả dưới dạng mã HTML cho trình duyệt
 11. Browser (Chrome, Firefox ...) sử dụng HTML nhận được và tiến hành dựng nội dung Web trên màn hình.

Tạm thời ta hiểu sự làm việc của Server Web là như vậy. Trong chuyên mục này không phải là sử dụng ngôn ngữ PHP mà chủ yếu là các bài về cấu hình, cài đặt, thiết lập để các thành phần đó làm việc với nhau tạo thành LAMP hoàn chỉnh. Các bài viết cóp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau với mục đích học tập.

LAMP server

Cấu hình để bảo mật Apache Web Server

Cấu hình để bảo mật Apache Web Server

Hướng dẫn một số cấu hình cơ bản giúp tăng tính bảo mật của Apache trước khi sử dụng nó.