Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web, quản lý dịch vụ PHP-FPM
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH
Quản trị MySQL cơ bản

Quản trị MySQL cơ bản

Sử dụng các công cụ cơ bản để quản trị, giám sát hoạt động của MySQL như mysqladmin, mysqlcheck, mysql, mysqldump, mysqlimport
Tắt MySQL phân giải địa chỉ IP DSN

Tắt MySQL phân giải địa chỉ IP DSN

Nếu log của MySQL có nhiều warning dạng MySQL warning IP address could not be resolved thì có thể bạn đang để MySQL ở chế độ resolve addresses via DNS bạn nên tắt nó đi
Nâng cấp lên Mysql 5.6 với DirectAdmin

Nâng cấp lên Mysql 5.6 với DirectAdmin

Các cập nhật phiên bản Mysql của sever với DirectAdmin
Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8

Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8

Nhiều dữ liệu database mặc định chèn với mã hóa latin1 nếu bạn cần chuyền dữ liệu đó sang utf8 thì làm như sau.

Đăng ký nhận bài viết mới