Sử dụng Rancher để quản lý Kubernetes Cluster

Sử dụng Rancher để quản lý Kubernetes Cluster

Triển khai Rancher 2.x, sử dụng để quản lý các Cluster Kubernetes, thực hiện quản lý Cluster có sẵn và khởi tạo mới từ các dịch vụ như Kubernetes Engine của Google
Triển khai NGINX Ingress Controller trong Kubernetes

Triển khai NGINX Ingress Controller trong Kubernetes

Triển khai và sử dụng NGINX Ingress Controller trong Kubernetes, ví dụ tạo Ingress chuyển hướng traffic http, https vào một dịch vụ trong Kubernetes
Sử dụng Ingress trong Kubernetes

Sử dụng Ingress trong Kubernetes

Giới thiệu và triển khai Ingress trong Kubernetes, dùng HAProxy Ingress Controller tiếp nhận các yêu cầu http, https đến cluster
Thực hành tạo Headless Service trên Kubernetes

Thực hành tạo Headless Service trên Kubernetes

Tạo Service kiểu headless, truy vấn thắng đến các IP của các Pod trên Kubernetes
Sử dụng PersistentVolume NFS trên Kubernetes

Sử dụng PersistentVolume NFS trên Kubernetes

Hướng dẫn tạo máy chủ chia sẻ file NFS trên CentOS, tạo PersistentVolume truy cập đến NFS trên Kubernetes
Sử dụng Persistent Volume (pv) và Persistent Volume Claim (pvc) trong Kubernetes

Sử dụng Persistent Volume (pv) và Persistent Volume Claim (pvc) trong Kubernetes

Tạo ổ đĩa lưu dữ liệu lâu dài PV và yêu cầu truy cập đến PV bằng PVC, cách mount PVC vào POD
DaemonSet Job và CronJob trong Kubernetes

DaemonSet Job và CronJob trong Kubernetes

Sử dụng DaemonSet tạo các Pod chạy trên từng Node, thi hành tác vụ vụ Job, tự động chạy các tác vụ với CronJob
Sử dụng Service và Secret Tls trong Kubernetes

Sử dụng Service và Secret Tls trong Kubernetes

Khai báo và sử dụng service, các kiểu service như NodePort, ClusterIP. Định nghĩa endpoint cho Service, sử dụng Secret Tls
Deployment trong Kubernetes triển khai cập nhật và scale

Deployment trong Kubernetes triển khai cập nhật và scale

Tạo Deployment, triển khai ứng dụng, thực hiện cập nhật, scale, tự động scale, hủy cập nhật rollback deployment
ReplicaSet và HorizontalPodAutoscaler trong Kubernetes

ReplicaSet và HorizontalPodAutoscaler trong Kubernetes

Khai báo, triển khai và sử dụng ReplicaSet (RS) để quản lý các POD theo nhãn trên cluster kubernetes, sử dụng HorizontalPodAutoscaler HPA để tự động scale
Tìm hiểu về POD và Node trong Kubernetes

Tìm hiểu về POD và Node trong Kubernetes

Tìm hiểu khái niệm về POD, cách khai báo tạo ra các POD manifest từ cấu hình yaml, chạy các POD và quản lý các POD tronng Kubernetes, xem log của POD, xóa POD ...
Sử dụng K9S công cụ quản lý Kubernetes Cluster

Sử dụng K9S công cụ quản lý Kubernetes Cluster

Cài đặt ứng dụng K9S, công cụ dòng lệnh quản lý Kubernetes Cluster một cách trực quan
Cài đặt và sử dụng Kubernetes Dashboard

Cài đặt và sử dụng Kubernetes Dashboard

Cài đặt và sử dụng công cụ quản lý Kubernetes Cluster trên giao diện Web - Kubernetes Dashboard
Giới thiệu và cài đặt Kubernetes Cluster

Giới thiệu và cài đặt Kubernetes Cluster

Kubernetes là công cụ quản lý các ứng dụng container hóa chạy trên các công cụ như Docker, các bước để cài đặt Kubernetes trên máy trạm để thực hành và Kubernetes hoàn chỉnh để triển khai thực tế

Đăng ký nhận bài viết mới