Sử dụng Windows File Restore công cụ miễn phí để phục hồi các file bị xóa

Sử dụng Windows File Restore công cụ miễn phí để phục hồi các file bị xóa

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Windows File Restore để phục hồi file lỡ bị xóa trên Windows
Sử dụng winget tải và cài đặt ứng dụng trên Windows

Sử dụng winget tải và cài đặt ứng dụng trên Windows

Giới thiệu trình quản lý gói dòng lệnh winget (Winndows Package Manager), cài đặt và sử dụng trên Windows 10
Cài đặt và sử dụng Windows Terminal

Cài đặt và sử dụng Windows Terminal

Giới thiệu công cụ dòng lệnh mới Windows Terminal, tùy chọn mà sắc, ảnh nền, cách sử dụng khi tạo tab, tạo panel ...
Cài đặt và chạy Docker trong WSL2 Windows

Cài đặt và chạy Docker trong WSL2 Windows

Thực hiện chạy docker native trong Windows với Windows Subsystem for Linux
Sử dụng VSC mở dự án trong Linux WSL

Sử dụng VSC mở dự án trong Linux WSL

Cài đặt extension Remote WSL để mở dự an code trong Ubuntu của WSL
Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS

Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS

Thực hành cài đặt node, npm, express trên Ubuntun chạy trong WSL, tạo ứng dụng node expressjs đầu tiên
Cài LAMP (Linux Apache MySQL PHP) trên Windows với WSL

Cài LAMP (Linux Apache MySQL PHP) trên Windows với WSL

Sử dụng WSL Windows Subsystem for Linux để cài đặt LAMP, cài đặt demo ứng dụng Web WordPress
Giới thiệu và cài đặt WSL trên Windows

Giới thiệu và cài đặt WSL trên Windows

Giới thiệu tính năng chạy Linux trên Windows - WSL Windows Subsystem for Linux - chạy đặt và chạy thử Ubuntu trên Windows 10

Đăng ký nhận bài viết mới