Cài đặt và cấu hình vhost trong Nginx trên CentOS

Cài đặt và cấu hình vhost trong Nginx trên CentOS

Cài đặt máy chủ Nginx trên CentOS, một số cấu hình cơ bản cho nginx
Cài đặt và cấu hình VirtualHost cho máy chủ Httpd Apache

Cài đặt và cấu hình VirtualHost cho máy chủ Httpd Apache

Cài đặt máy chủ Apache Httpd trên Centos, một số cấu hình tạo VirtualHost cho máy chủ
Sử dụng Varnish Cache để tăng tốc ứng dụng web

Sử dụng Varnish Cache để tăng tốc ứng dụng web

Tìm hiểu Varnish Cache, hướng dẫn cài đặt trên CentOS, cấu hình làm việc với Nginx, tăng tốc ứng dụng web có sử dụng SSL (https)
Cấu hình xác thực http trong HAProxy

Cấu hình xác thực http trong HAProxy

Thực hành cấu hình yêu cầu nhập user, password mới được truy cập đến một địa http sử dụng HAProxy
Giới thiệu về Linux và các Distro Linux

Giới thiệu về Linux và các Distro Linux

Tìm hiểu cơ bản về Linux, hạt nhân Linux và các Distro phổ biến như CentOS, Ubuntu, RHEL, Debian
Tìm hiểu và cài đặt ELK Elasticsearch Logstash Kibana

Tìm hiểu và cài đặt ELK Elasticsearch Logstash Kibana

Tìm hiểu hệ thống quản lý log trong tâm ELK Stack, thực hiện cài đặt Elasticsearch Logstash Kibana trên CentOS, cài đặt Filebeat để thu thập file log
Các shebang trong script của hệ  thống unix

Các shebang trong script của hệ thống unix

Tìm hiểu các loại shebang, dòng đầu tiên của các script chạy trong linux
Lệnh scp copy file và thư mục từ server về máy local và ngược lại

Lệnh scp copy file và thư mục từ server về máy local và ngược lại

Sử dụng scp để tải các file và thư mục từ máy remote (server) về với giao thức SSH, hoặc upload file, thư mục máy local lên server (remote)
Cài đặt dịch vụ SSH trên Server Linux và Windows

Cài đặt dịch vụ SSH trên Server Linux và Windows

Cài đặt OpenSSH Server trên các hệ thống Linux như CentOS, Ubuntu và Windows và cấu hình cơ bản để có dịch vụ SSH cho phép các máy Client kết nối đến
Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt Exim MTA trên CentOS, thay thế Sendmail mặc định, viết mã PHP kiểm tra dịch vụ gửi email
Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS, Ubuntu, Debian để tạo Server chia sẻ file với SMB, cài đặt Client Samba trên các hệ thống Linux
Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Hướng dẫn cài đặt NFS trên CentOS để tạo ổ đĩa chia sẽ giữa các máy
Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Tìm hiểu cấu hình frontend, backend trong HAProxy, cài đặt và sử dụng nó để cân bằng tải hoặc làm Server trung gian chuyển hướng các request
Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu, macOS thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux, macOS
Đổi hostname trên Linux

Đổi hostname trên Linux

Kiểm tra và thiết lập HOSTNAME trên Linux (CentOS, Ubuntu ...)
Sử dụng netstat quản lý tra cứu thông tin kết nối mạng trên Server

Sử dụng netstat quản lý tra cứu thông tin kết nối mạng trên Server

Công cụ netstat để thực hiện tra cứu, thống kê thông tin về tình trạng kết nối mạng, như thông tin về router, thông tin các cổng và dịch vụ chạy trên cổng, các IP kết nối vào server ...
Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu về bảo mật với SELinux, cách thay đổi chế độ hoạt động của SELinux
Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Cài đặt cấu hình memcached trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached để tăng tốc ứng dụng web, giảm tải cho server
Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch, tạo ra một server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH

Đăng ký nhận bài viết mới