Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Hướng dẫn cài đặt NFS trên CentOS để tạo ổ đĩa chia sẽ giữa các máy
Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Tìm hiểu cấu hình fontend, backedn trong HAProxy, cài đặt và sử dụng nó để cân bằng tải hoặc làm Server trung gian chuyển hướng các request
Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux

Đổi Hostname trên CentOS

Kiểm tra và Thiết lập HOSTNAME trên CentOS6 và CentOS7
Kiểm tra trạng thái các cổng được mở trên Server Linux với công cụ netstat

Kiểm tra trạng thái các cổng được mở trên Server Linux với công cụ netstat

Tìm hiểu và cài đặt công cụ netstat để kiểm tra trạng thái kết nối mạng của server
Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu về bảo mật với SELinux, cách thay đổi chế độ hoạt động của SELinux
Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Tìm hiểu Memcached, cách cài đặt cấu hình trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached
Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch, tạo ra một server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server
Cấu hình dịch vụ SSH trên Linux

Cấu hình dịch vụ SSH trên Linux

Cấu hình để kết nối đến server bằng giao thức SSH, sinh SSH KEY và cách kết nối từ máy trạm bằng SSH KEY
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH
Kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat

Kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat

Cách kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat
chkconfig cấu hình tự động khởi chạy dịch vụ trong Linux CentOS RedHat

chkconfig cấu hình tự động khởi chạy dịch vụ trong Linux CentOS RedHat

Sử dụng chkconfig thiết lập các dịch vụ khởi động cùng hệ thống server CentOS RedHat
Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, kết nối SSH từ macOS, Linux, Windows, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Soạn thảo file trong Linux với Vim và Nano

Để biện tập, chỉnh sửa nội dung một file với từ giao diện dòng lệnh cmd (terminate) trong hệ thông Linux như CentOS server thì dùng Vi hoặc Nano

SSL trên CentOS với open ssl và Let's Encrypt

Sử dụng openssl và Let's Encrypt để kích hoạt SSL, sử dụng giao thức https cho website

Hủy dịch vụ DNS của DirectAdmin trên CentOS

Nếu muốn dừng dịch vụ DNS (bind - named) trong DirectAdmin cài đặt trên CentOS.

Tắt dịch vụ dovecot và named trong DirectAdmin

Stop/Disenable Dovecot DirectAdmin
Tự động chạy Script sau khi khởi động xong Linux

Tự động chạy Script sau khi khởi động xong Linux

Để tự động chạy một script sau khi server linux khởi động xong hãy sử dụng /etc/rc.local
Các lệnh linux cơ bản, hữu ích cần biết

Các lệnh linux cơ bản, hữu ích cần biết

Một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén
CSF cài đặt cấu hình firewall cho server

CSF cài đặt cấu hình firewall cho server

CSF và lfd có chức năng firewall làm việc cùng iptables để bảo mật, giám sát hệ thống, ngăn chặn truy cập trái phép, chống lại DOSS, brutefore ...