Các shebang trong script của hệ  thống unix

Các shebang trong script của hệ thống unix

Tìm hiểu các loại shebang, dòng đầu tiên của các script chạy trong linux
Lệnh scp copy file và thư mục từ server về máy local và ngược lại

Lệnh scp copy file và thư mục từ server về máy local và ngược lại

Sử dụng scp để tải các file và thư mục từ máy remote (server) về với giao thức SSH, hoặc upload file, thư mục máy local lên server (remote)
Cài đặt dịch vụ SSH trên Server Linux và Windows

Cài đặt dịch vụ SSH trên Server Linux và Windows

Cài đặt OpenSSH Server trên các hệ thống Linux như CentOS, Ubuntu và Windows và cấu hình cơ bản để có dịch vụ SSH cho phép các máy Client kết nối đến
Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt Exim MTA trên CentOS, thay thế Sendmail mặc định, viết mã PHP kiểm tra dịch vụ gửi email
Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS, Ubuntu, Debian để tạo Server chia sẻ file với SMB, cài đặt Client Samba trên các hệ thống Linux
Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Hướng dẫn cài đặt NFS trên CentOS để tạo ổ đĩa chia sẽ giữa các máy
Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Tìm hiểu cấu hình fontend, backedn trong HAProxy, cài đặt và sử dụng nó để cân bằng tải hoặc làm Server trung gian chuyển hướng các request
Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux

Đổi Hostname trên CentOS

Kiểm tra và Thiết lập HOSTNAME trên CentOS6 và CentOS7
Sử dụng netstat quản lý tra cứu thông tin kết nối mạng trên Server

Sử dụng netstat quản lý tra cứu thông tin kết nối mạng trên Server

Tìm hiểu và cài đặt công cụ netstat để thực hiện tra cứu, thống kê thông tin về tình trạng kết nối mạng, như thông tin về router, thông tin các cổng và dịch vụ chạy trên cổng, các IP kết nối vào server ...
Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu SELinux bật tắt SELinux trong Linux

Tìm hiểu về bảo mật với SELinux, cách thay đổi chế độ hoạt động của SELinux
Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Tìm hiểu Memcached, cách cài đặt cấu hình trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached
Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch, tạo ra một server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH
Kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat

Kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat

Cách kiểm tra các dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat
chkconfig cấu hình tự động khởi chạy dịch vụ trong Linux CentOS RedHat

chkconfig cấu hình tự động khởi chạy dịch vụ trong Linux CentOS RedHat

Sử dụng chkconfig thiết lập các dịch vụ khởi động cùng hệ thống server CentOS RedHat
Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, kết nối SSH từ macOS, Linux, Windows, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Soạn thảo file trong Linux với Vim và Nano

Để biện tập, chỉnh sửa nội dung một file với từ giao diện dòng lệnh cmd (terminate) trong hệ thông Linux như CentOS server thì dùng Vi hoặc Nano

SSL trên CentOS với open ssl và Let's Encrypt

Sử dụng openssl và Let's Encrypt để kích hoạt SSL, sử dụng giao thức https cho website

Hủy dịch vụ DNS của DirectAdmin trên CentOS

Nếu muốn dừng dịch vụ DNS (bind - named) trong DirectAdmin cài đặt trên CentOS.