Tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính trong Mathematica

Tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính trong Mathematica

Biến đổi, tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính
Giải phương trình vi phân

Giải phương trình vi phân

Sử dụng Mathematica để giải các phương trình vi phân
Tính tích phân bằng Mathematica

Tính tích phân bằng Mathematica

Ứng dụng Mathematica tính toán các tích phân bất định, tích phân xác định của các loại hàm số
Tính đạo hàm của hàm số với Mathematica

Tính đạo hàm của hàm số với Mathematica

Sử dụng Mathematica tính toán đạo hàm của các loại hàm số
Tính giới hạn (lim) của hàm số bằng Mathematica

Tính giới hạn (lim) của hàm số bằng Mathematica

Sử dụng Mathematica để nhanh chóng tìm ra giới hạn của các loại hàm số, giới hạn . các dạng vô định khác nhau
Giải phương trình hệ phương trình bất phương trình đại số

Giải phương trình hệ phương trình bất phương trình đại số

Sử dụng Mathematica để giải các phương trình trình, bất phương trình đại số
Khai báo hàm số mới và vẽ đồ thị hàm 2D trong Mathematica

Khai báo hàm số mới và vẽ đồ thị hàm 2D trong Mathematica

Cách định nghĩa ra một hàm số và các kỹ thuật thực hiện vẽ đồ thị 2D cho hàm số (kể cả hàm tham số), cho các điểm trong tọa độ cực, tọa độ Descartes
Đại lượng tượng trưng biến đổi các biểu thức với Mathematica

Đại lượng tượng trưng biến đổi các biểu thức với Mathematica

Sử dụng các đại lượng tương trưng, các biến đổi sang các dạng khác nhau, rút gọn biểu thức với Mathematica
Biến và danh sách trong Mathematica

Biến và danh sách trong Mathematica

Cách viết các biểu thức và sử dụng biến, danh sách các đối tượng trong Mathematica
Hàm toán học sơ cấp và nhập số liệu Mathematica

Hàm toán học sơ cấp và nhập số liệu Mathematica

Sử dụng các hàm sơ cấp thông dụng, số phức và cách nhập số liệu và Notebook Mathematica
Giới thiệu Mathematica và các phép toán cơ bản

Giới thiệu Mathematica và các phép toán cơ bản

Giới thiệu phần mềm toán học Mathematica và các thao tác tính toán số học cơ bản

Đăng ký nhận bài viết mới