Hàm: cubic-bezier()

Công cụ giúp quan sát trực quan đồ thị và giá trị theo đường Cubic Bezier ứng dụng trong CSS, JavaScript ...

Đường cong Bézier là một đường cong tham số thường được sử dụng trong đồ họa máy tính và một số lĩnh vực khác.

Các ứng dụng trên trang bạn có thể thấy:

Vẽ ảnh SVG có sử dụng đường cubic-bezier

CSS thay đổi thuộc tính (chuyển động) theo giá trị cubic-bezier


Đăng ký nhận bài viết mới