Top-level statement trong lập trình C# .NET 6

Top-level statement trong lập trình C# .NET 6

Tìm hiểu Top-level statement, loại bỏ hàm Main trong trong C#10 (.NET6), tìm hiểu với template mới phát sinh khung ứng dụng với lệnh dotnet, cách dịch chuyển code ASP.NET cũ sang top-level mới.
Tạo các Requirement và Authorization handler chứng thực quyền truy cập Authorize trong ASP.NET Core

Tạo các Requirement và Authorization handler chứng thực quyền truy cập Authorize trong ASP.NET Core

Tim hiểu về các Requirement, tạo các Requirement và khai báo sử dụng nó trong các policy, tạo ra Authorization handler kiểm tra user có phù hợp với requirement
(ASP.NET Core MVC) Triển khai ứng dụng ASP.NET trên Server Linux với Kestrel Apache Nginx

(ASP.NET Core MVC) Triển khai ứng dụng ASP.NET trên Server Linux với Kestrel Apache Nginx

Tìm hiểu và cấu hình máy chủ http Kestrel, máy chủ mặc định chạy cùng ứng dụng ASP.NET Core, publish ứng dụng và triển khai trên server linux với proxy là Apache hoặc Linux, cấu hình https cho ứng dụng ASP.NET
(ASP.NET Core MVC) Giới thiệu một số admin template và tích hợp SB Admin

(ASP.NET Core MVC) Giới thiệu một số admin template và tích hợp SB Admin

Một số mẫu giao diện HTML miễn phí cho trang quản trị admin, thực hành tích hợp SB Admin vào website asp.net
(ASP.NET Core MVC) Tích hợp trình quản lý file vào website

(ASP.NET Core MVC) Tích hợp trình quản lý file vào website

Hướng dẫn từng bước tích hợp thư viện quản lý file elFinder vào Asp.net MVC, cho phép quản lý các file upload, tích hợp với công cụ soạn thảo summernote
(ASP.NET Core) Sử dụng công cụ LibMan lấy thư viện client-side

(ASP.NET Core) Sử dụng công cụ LibMan lấy thư viện client-side

Cài đặt và sử dụng công cụ tải về thư viện client-side css, js như bootstrap, jquery từ các nguồn CDN như cdnjs, unpkg để tích hợp vào dự án website asp.net core
(ASP.NET Core MVC) Xây dựng giỏ hàng Cart với .NET Core

(ASP.NET Core MVC) Xây dựng giỏ hàng Cart với .NET Core

Xây dựng các chức năng về giỏ hàng sử dụng Session, đưa sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng cart trong ứng dụng web asp.net core mvc
(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Trang hiện thị các bài viết (phần 4)

(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Trang hiện thị các bài viết (phần 4)

Xây dựng các trang hiện thị bài viết tới người dùng cuối, gồm duyệt các danh mục và xem chi tiết bài viết
(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Các bài Post của Blog (phần 3)

(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Các bài Post của Blog (phần 3)

Thêm Model biểu diễn các bài viết (Post) của Blog vào ứng dụng, tạo các chức năng quản lý Post như tạo mới, cập nhật, xóa bài viết. Các Post có quan hệ nhiều nhiều với bảng danh mục Category
(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Tích hợp HTML Editor Summernote (phần 2)

(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Tích hợp HTML Editor Summernote (phần 2)

Tích hợp HTML Editor (WYSIWYG HTML) vào trang web ASP.NET MVC Core, sử dụng Summernote Editor
(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Danh mục của Blog (phần 1)

(ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Danh mục của Blog (phần 1)

Từng bước xây dựng Website mẫu với ASP.NET Core MVC, phần này xây dựng danh mục để chuẩn bị cho một Website là một blog đăng các bài viết
(ASP.NET Core MVC) Binding và Validation dữ liệu submit trong ASP.NET

(ASP.NET Core MVC) Binding và Validation dữ liệu submit trong ASP.NET

Tìm hiểu cơ chế binding model của Asp.net core, sử dụng các thuộc tính BindProperty, FromPost ... Binding model với dữ liệu phức tạp, kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu Model
(ASP.NET Core MVC) Tích hợp Entity Framework và Identity

(ASP.NET Core MVC) Tích hợp Entity Framework và Identity

Hướng dẫn tích hợp thư viện Entity Framework vào ASP.NET MVC để truy cập đến cơ sở dữ liệu, tích hợp Identity để có chức năng quản lý User, đăng nhập, xác thực ...
(ASP.NET Core MVC) Chi tiết về route trong asp.net mvc

(ASP.NET Core MVC) Chi tiết về route trong asp.net mvc

Chi tiết hơn về cấu hình và tạo các route trong asp.net mvc, tích hợp razor page vào mvc, tạo route với thuộc tính [Route], [HttpGet], [HttpPost], thiết lập Http Method cho Action với AcceptVerbs
(ASP.NET Razor) Sử dụng IAuthorizationService chứng thực quyền Identity

(ASP.NET Razor) Sử dụng IAuthorizationService chứng thực quyền Identity

Sử dụng trực tiếp dịch vụ IAuthorizationService để xác định quyền trong Identity
(ASP.NET Razor) Sử dụng thuộc tính Authorize chứng thực quyền truy cập theo Role

(ASP.NET Razor) Sử dụng thuộc tính Authorize chứng thực quyền truy cập theo Role

Hướng dẫn xác định quyền truy cập tới trang Razor Page, Controller, Action của Asp.net sử dụng thuộc tính Authorize để chứng thực theo Role - Role-based Authorization
(ASP.NET Razor) Xây dựng chức năng quản lý Role  gán role cho User trong ASP.NET

(ASP.NET Razor) Xây dựng chức năng quản lý Role gán role cho User trong ASP.NET

Giới thiệu về Role và dịch vụ quản lý các role RoleManager, xây dựng chức năng quản lý role (thêm, xóa) và gán role cho User
(ASP.NET Razor) Tạo partial phân trang HTML BootStrap trong ASP.NET truy vấn phân trang  LINQ

(ASP.NET Razor) Tạo partial phân trang HTML BootStrap trong ASP.NET truy vấn phân trang LINQ

Hướng dẫn tạo partial phát sinh HTML điều hướng trang, HTML sử dụng CSS trình bày paging trong Bootstrap, lưu ý khi sử dụng LINQ để truy vấn lấy phần tử theo trang
(ASP.NET Razor) Sử dụng Facebook để xác thực đăng nhập trong Identity

(ASP.NET Razor) Sử dụng Facebook để xác thực đăng nhập trong Identity

Hướng dẫn tạo ứng dụng Facebook có tính năng đăng nhập từ Facebook, tích hợp đăng nhập Facebook vào ASP.NET Core Identity
(ASP.NET Razor) Sử dụng tài khoản Google để xác thực trong Identity

(ASP.NET Razor) Sử dụng tài khoản Google để xác thực trong Identity

(Identity 3) Hướng dẫn cấu hình sử dụng dịch vụ ngoài để xác thực trong Identity, đăng ký OAuth của Google áp dụng vào dự án, tùy biến trang ExternalLogin của Identity

Đăng ký nhận bài viết mới