Quy ước viết tên trong lập trình

Quy ước viết tên trong lập trình

Tim hiểu một số quy ước định dạng khi viết tên biến, tên hàm, tên lớp trong lập trình như Camel Case, Snake Case, Kebab Case, công cụ convert giữa các quy ước đặt tên
HTTPBin server cung cấp dịch vụ nhận HTTP request để kiểm tra

HTTPBin server cung cấp dịch vụ nhận HTTP request để kiểm tra

Sử dụng HTTPBin để kiểm tra dữ liệu bạn gửi đi bằng giao thức HTTP, kiểm tra Submit (gửi) form HTML, gửi truy vấn khi bạn sử dụng các HTTP Client
Cài đặt và sử dụng Sublime Text

Cài đặt và sử dụng Sublime Text

Hướng dẫn cài đặt IDE soạn thảo code Sublime Text 3 trên Windows, macOS, Ubuntu, cài đặt các gói mở rộng cho Sublime Text
Sử dụng ngrok để truy cập từ internet vào máy cá nhân

Sử dụng ngrok để truy cập từ internet vào máy cá nhân

Tìm hiểu công cụ ngrok để tạo đường hầm kết nối, mở kết nối để từ internet truy cập vào máy cá nhân hỗ trợ giao thức http và tcp
Sử dụng Vagrant tạo và quản lý máy ảo

Sử dụng Vagrant tạo và quản lý máy ảo

Cài đặt công cụ vagrant, tạo và quản lý máy ảo dựa trên các nền tảng ảo hóa VirtualBox, HyperV ...
Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Cài đặt Redis, chạy Redis trên Docker, sử dụng redis-cli kết nối trực tiếp đến Redis Server, cấu hình dùng Redis để lưu Session trong PHP, một số ví dụ code sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, C#, Java để kết nối và truy vấn dữ liệu Redis
Sử dụng Webpack để build js scss

Sử dụng Webpack để build js scss

Tìm hiểu Webpack, cài đặt và cấu hình webpack.config.js, chạy webpack tự động để gộp js, biên dịch scss cho dự án web
Tạo SSH Key và xác thực kết nối SSH bằng Public/Private key

Tạo SSH Key và xác thực kết nối SSH bằng Public/Private key

Cách tạo ra cặp Public và Private key của SSH, cấu hình sử dụng Public SSH key ở server, và Private SSH Key ở Client để chúng xác thực khi kết nối
Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client

Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client

Cài đặt OpenSSH Client trên Windows, macOS, Linux và thực hiện kết nối đến Server, tìm hiểu file cấu hình SSH Client, thiết lập các cấu hình cơ bản trong config để việc kết nối SSH đơn giản và dễ dàng
Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Sử dụng Samba để tạo Files Server chia sẻ qua mạng bằng giao thức SMB

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS, Ubuntu, Debian để tạo Server chia sẻ file với SMB, cài đặt Client Samba trên các hệ thống Linux
Sử dụng Jekyll để tạo Website Blog và host miễn phí với GitHub Pages

Sử dụng Jekyll để tạo Website Blog và host miễn phí với GitHub Pages

Hướng dẫn dùng cộng cụ Jekyll để tạo ra Blog, Website tĩnh một cách nhanh chóng và có thể host miễn phí trên GitHub Pages
Cài đặt Ruby trên Windows macOS Ubuntu

Cài đặt Ruby trên Windows macOS Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Ruby trên các hệ thống chạy macOS, Ubuntu và Windows
Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud
Tìm hiểu file YAML cơ bản

Tìm hiểu file YAML cơ bản

Định dạng file dữ liệu dạng văn bản .yml, .yaml, cách nhập dữ liệu vào file YAML
Chạy SQL online - công cụ học câu lệnh SQL

Chạy SQL online - công cụ học câu lệnh SQL

Công cụ cho phép chạy các câu lệnh SQL trên CSDL mẫu, giúp học tập SQL
Công cụ kiểm tra và viết biểu thức bất chính quy RegExp

Công cụ kiểm tra và viết biểu thức bất chính quy RegExp

Công cụ nhỏ gọn kiểm tra trực quan kết quả viết một biểu thức chính quy
Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu, macOS thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux, macOS
Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch, tạo ra một server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server
Các FTP Client miễn phí mà tốt

Các FTP Client miễn phí mà tốt

Tìm hiểu về giao thức FTP mà giới thiệu một số FTP Client miễn phí để kết nối đến server
Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, kết nối SSH từ macOS, Linux, Windows, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Đăng ký nhận bài viết mới