Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP


PHP Cơ bản

Tự học lập trình PHP Cơ bản, lập trình website với PHP đơn giản nhất từ các kiến thức cơ sở đầu tiên


SPL

Thư viện SPL của PHP


PSR

PSR tiêu chuẩn khuyến nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP


Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo


Zend Framework

Tìm hiểu, học lập trình web với Zend Framework, ZF bộ khung ứng dụng PHP mạnh và ổn định


Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android


Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server


MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP Cách thay đổi phiên bản PHP trong DirectAdmin nên 5.5 hoặc PHP 7

Apache

Tìm hiểu máy chủ web Apache, cài đặt và cấu hình


PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, cấu hình PHP


HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website


Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung


Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình


Javascript

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript trong lập trình website, javascript được nhúng vào HTML và chạy được ở hầu hết các trình duyệt