Liên hệ

Một số chuyên mục:

Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP

Sử dụng Salt với Password trong PHP Sử dụng Salt, giá trị thêm vào Password gốc để phức tạp hóa giá trị lưu trữ Password

PHP Cơ bản

Tự học lập trình PHP Cơ bản, lập trình website với PHP đơn giản nhất từ các kiến thức cơ sở đầu tiên

Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET

SPL

Thư viện SPL của PHP


PSR

PSR tiêu chuẩn khuyến nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP


Lập trình C# (C Sharp)

Chuyên mục về lập trình C

(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView Tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn trong các controller như DataGrid, ListView ..., cách bắt sự kiện linh hoạt bằng viết code và khai báo trong XAML, đặc biệt tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn tới phần tử cuối

Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo


Zend Framework

Học lập trình với Zend Framework 3, ZF một bộ khung, thư viện PHP mạnh, phù hợp với các website phức tạp, lớn.

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Expressive

Viết ứng dụng web bằng Zend Framework với Expressive, tạo ứng dụng Middleware đúng chuẩn PSR-7

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL


Apache

Tìm hiểu máy chủ web Apache, cài đặt và cấu hình


PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, cấu hình PHP


HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website


Javascript

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript trong lập trình website, javascript được nhúng vào HTML và chạy được ở hầu hết các trình duyệt

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

JQuery

JQuery là một thư viện JavaScript tương thích với nhiều trình duyệt, nó giúp dễ dàng tương tác với các phần tử HTML


CSS

Trình bày trang web bằng Cascading Style Sheets với CSS2 và CSS3, học CSS cơ bản nhất để ứng dụng hiệu quả

Sử dụng flexbox bố cục trang trong CSS Thiết lập kích hoạt flexbox để dàn trang một cách mềm dẻo, thiết lập các cách hiện thị phần tử trong hộp flexbox

Sử dụng SASS / SCSS

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản tiền sử lý SASS để viết code sinh ra CSS nhanh chóng, hiệu quả, dễ tùy biến

Tổ chức dự án SASS Nguyên tắc cơ bản cho dự án SCSS, nạp file scss bên ngoài, tổ chức các file, ghi chú trong SCSS

Bootstrap - CSS Framework

Bootstrap là một Framewok CSS, mã nguồn viết bằng SASS, sử dụng Bootstrap cho phép nhanh chóng thiết kế được giao diện Webiste hiện đại với tính năng responsive

Ứng dụng lớp .media của Bootstrap Lớp .media trong Boostrap để tạo ra các đối tượng trực quan có cấu trúc lặp lại như danh sách các bài viết, danh sách bình luận, comment

SQL

Tìm hiểu tự học về SQL - Structured Query Language, lệnh tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL cơ bản


SQL Server ( .NET Framework - C#)

SQL Server sử dụng với .NET Framework C#, kết nối truy vấn cập nhật dữ liệu

Sử dụng Cursor trong SQL Server Khai bảo một Cursor trong các Stored Procedure, mở và duyệt qua từng dòng dữ liệu mà Cursor trỏ tới

Java

Học lập trình Java từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao, tự học qua những ví dụ và cập nhật kiến thức mới của Java

Làm việc với file trong Java Các lớp làm việc với file, tạo file, ghi dữ liệu ra file, xóa file với Java

Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android

Sử dụng RelativeLayout trong Android RelativeLayout là layout mà các View con được xác định vị trí bởi các mối liên hệ với View cha hoặc với View con như View con nằm dưới một View con khác, View con căn thẳng lề phải với View cha ...

Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình

Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...

Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Git và GitHub

Tìm hiểu Hệ thống quản lý phiên bản Git, Sử dụng Git và GitHub cho các dự án

Sử dụng GitHub để làm Remote Repo, chứa code dự án Đăng ký tài khoản GitHub, thiết lập truy cập GitHub qua SSH Key, tạo Repo và thiết lập liên kết với Local Repo của Git, thi hành các lệnh Git với GitHub