Một số chuyên mục:

Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search

PSR

PSR tiêu chuẩn khuyến nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP

PSR-6: Giao diện Caching

Tiêu chuẩn về giao diện lưu trữ tạm để cải thiện tốc độ ứng dụng trong PHP

SPL

Thư viện SPL của PHP

RecursiveIteratorIterator

Tìm hiểu lớp PHP RecursiveIteratorIterator lớp ứng dụng để đệ quy dữ liệu dạng cây

PHP Cơ bản

Tự học lập trình PHP Cơ bản, lập trình website với PHP đơn giản nhất từ các kiến thức cơ sở đầu tiên

Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP

Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET

Lập trình ứng dụng iOS - Swift

Học ngôn ngữ lập trình Swift để viết các ứng dụng cho iSO, các bài học từ cơ bản đến nâng cao

Kiểu từ điển Dictionary trong Swift

Kiểu từ điển Dictionary trong Swift

Tìm hiểu kiểu từ điển trong Swift, khai báo và sử dụng. Cách duyệt qua Dictionary, cập nhật giá trị

Lập trình Dart - Flutter

Học lập trình Dart cơ bản, ứng dụng Dart lập trình di động với SDK Flutter

CustomEvent trong DOM với Dart

CustomEvent trong DOM với Dart

Tìm hiểu về tạo các sự kiện trong DOM phát sự kiện, lắng nghe sự kiện với Dart

Lập trình C# (C Sharp)

Chuyên mục về lập trình C

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient

Lập trình C# Cơ bản

Các bài học tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, cơ bản để tạo ra các ứng dụng trên nền .NET Framework, .NET Core

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient

Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Nếu bạn bật chế độ phải login thì mới xem file đính kèm, thì các file ảnh đính kèm chỉ hiện thị thumbnail. Hướng dẫn bạn bật chế độ xem ảnh lớn trong xenforo.

Zend Framework

Học lập trình với Zend Framework 3, ZF một bộ khung, thư viện PHP mạnh, phù hợp với các website phức tạp, lớn.

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare

Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Expressive

Viết ứng dụng web bằng Zend Framework với Expressive, tạo ứng dụng Middleware đúng chuẩn PSR-7

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare

Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server

Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt Exim MTA trên CentOS, thay thế Sendmail mặc định, viết mã PHP kiểm tra dịch vụ gửi email

MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web

Apache

Tìm hiểu máy chủ WEB Apache HTTP, cài đặt và cấu hình

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web

PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, Windows, phần mềm PHP nó đọc các file code viết bằng ngôn ngữ PHP phân tích và chạy code PHP

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web

HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website

Form trong HTML5

Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

Javascript

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript trong lập trình website, javascript được nhúng vào HTML và chạy được ở hầu hết các trình duyệt

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery

Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

JQuery

JQuery là một thư viện JavaScript tương thích với nhiều trình duyệt, nó giúp dễ dàng tương tác với các phần tử HTML

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery

Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

TypeScript - Angular

Học ngôn ngữ lập trình TypeScript và phát triển các ứng dụng Web Mobile với framework Angular

Truyền dữ liệu quan lại giữa các Component trong Angular

Truyền dữ liệu quan lại giữa các Component trong Angular

Cách sư dụng @Input, @Output để tương tác dữ liệu truyền qua lại giữa các Component trong ứng dụng Angular

CSS

Trình bày trang web bằng Cascading Style Sheets với CSS2 và CSS3, học CSS cơ bản nhất để ứng dụng hiệu quả

Sử dụng thuộc tính filter trong CSS

Sử dụng thuộc tính filter trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính filter tạo ra các hiệu ứng lọc màu, biến đổi mà phần tử trong CSS

Sử dụng SASS / SCSS

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản tiền sử lý SASS để viết code sinh ra CSS nhanh chóng, hiệu quả, dễ tùy biến

Tổ chức dự án SASS

Nguyên tắc cơ bản cho dự án SCSS, nạp file scss bên ngoài, tổ chức các file, ghi chú trong SCSS

Bootstrap - CSS Framework

Bootstrap là một Framewok CSS, mã nguồn viết bằng SASS, sử dụng Bootstrap cho phép nhanh chóng thiết kế được giao diện Webiste hiện đại với tính năng responsive

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Tạo dự án sử dụng grunt, cài đặt các plugin làm việc với SASS/SCSS, tự động biên dịch CSS với các plugin grunt-sass, node-sass, postcss, autoprefixer

SQL

Tìm hiểu tự học về SQL - Structured Query Language, lệnh tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL cơ bản

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Sử dụng ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng có sẵn bằng cách thêm cột mới, xóa cột, thay đổi tên và dữ liệu của cột. DROP TABLE để xóa bảng

SQL Server ( .NET Framework - C#)

SQL Server sử dụng với .NET Framework C#, kết nối truy vấn cập nhật dữ liệu

Sử dụng Cursor trong SQL Server

Sử dụng Cursor trong SQL Server

Khai bảo một Cursor trong các Stored Procedure, mở và duyệt qua từng dòng dữ liệu mà Cursor trỏ tới

Java

Học lập trình Java từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao, tự học qua những ví dụ và cập nhật kiến thức mới của Java

Sử dụng Visual Studio Code để viết ứng dụng Java

Sử dụng Visual Studio Code để viết ứng dụng Java

Thiết lập Visual Studio Code với các extension để phát triển ứng dụng Java, tạo ứng dụng đầu tiên với VSC

Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android

SQLite trong Android (phần 2) sử dụng SQLiteOpenHelper

SQLite trong Android (phần 2) sử dụng SQLiteOpenHelper

Sử dụng SQLiteOpenHelper để quản lý phiên bản DB, xây dựng CRUD tập trung cho ứng dụng Android

Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình

Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình

Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...

Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Sử dụng Webpack để build js scss

Sử dụng Webpack để build js scss

Tìm hiểu Webpack, cài đặt và cấu hình webpack.config.js, chạy webpack tự động để gộp js, biên dịch scss cho dự án web

Git và GitHub

Tìm hiểu Hệ thống quản lý phiên bản Git, Sử dụng Git và GitHub cho các dự án

Sử dụng GitHub để làm Remote Repo, chứa code dự án

Đăng ký tài khoản GitHub, thiết lập truy cập GitHub qua SSH Key, tạo Repo và thiết lập liên kết với Local Repo của Git, thi hành các lệnh Git với GitHub

Mathematica

Sử dụng phần mềm toán học Wolfram Mathematica để học toán, giải toán phổ thông và toán cao cấp

Tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính trong Mathematica

Tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính trong Mathematica

Biến đổi, tính toán ma trận và giải hệ phương trình tuyến tính

SSH - Secure Shell

Tìm hiểu về giao thức kết nối an toàn SSH - Secure Shell, cài đặt và cấu hình SSH Server trên các hệ thống Linux, Windows. Sử dụng các trình SSH Client kết nối đến SSH Server

Sử dụng FUSE để mount ổ đĩa từ xa (server) vào macOS

Sử dụng FUSE để mount ổ đĩa từ xa (server) vào macOS

Cách cài đặt FUSE for macOS, cấu hình để kết nối đến ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH cho mac

Grunt

Tìm hiểu công cụ tự động thực hiện các tác vụ Grunt, cài đặt, cấu hình và sử dụng

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Tạo dự án sử dụng grunt, cài đặt các plugin làm việc với SASS/SCSS, tự động biên dịch CSS với các plugin grunt-sass, node-sass, postcss, autoprefixer

Elasticsearch

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch cơ bản, tạo máy chủ tìm kiếm tài liệu toàn văn nhanh chóng và chuyên nghiệp

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search

Docker

Học Docker - công cụ tạo ra môi trường để phát triển ứng dụng, triển khai và chạy ứng dụng đa nền tảng

Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

Cách chạy một Samba server để tạo File Server, truyền file với giao thức SMB, từ đó tạo ra các ổ đĩa mạng sử dụng với các container trên Swarm

macOS

Các công cụ, phần mềm ứng dụng, phát triển sử dụng với HĐH macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web

English Study

Học tiếng Anh

Mark the letter A B C or D ... primary stress in each of the following questions

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Tin tức công nghệ

Cập nhật các thông tin mới về khoa học, công nghệ thế giới ngày nay