Thẻ <textarea> trong HTML

Thẻ <textarea> trong HTML

Sử dụng thẻ <textarea> tạo ra điều hiển là hộp cho phép nhập văn bản text nhiều dòng trong FORM HTML
Thẻ <label> và thẻ <input> trong HTML

Thẻ <label> và thẻ <input> trong HTML

Sử dụng thẻ <label> để tạo nhãn và liên kết với control trong FORM HTML, thẻ <input> để tạo ra các control phổ biến trong FORM HTML như: TextBox, Radio, CheckBox, Chọn File, Nhập Email, nhập URL, nhập số điện thoại ...
Vấn đề các khoảng trắng whitespace trong HTML

Vấn đề các khoảng trắng whitespace trong HTML

Tìm hiểu về các ký tự khoảng trắng như space (spacebar), ký tự xuống dòng, ký tự tab ảnh khi viết HTML, cách trình duyệt render các khoảng trắng khi hiện thị trang web
Thẻ <div> và <span> trong HTML

Thẻ <div> và <span> trong HTML

Thẻ <div> để phân chia nội dung trang, là loại phần tử cấp độ block tổng quát. Thẻ <span> trong HTML là loại phần tử cấp độ inline tổng quát.
Các thuộc tính chung toàn cục của phần tử HTML

Các thuộc tính chung toàn cục của phần tử HTML

Sử dụng các thuộc tính global, có thể áp dụng cho mọi phần tử HTML như các thuộc tính: class, style, id, data-*, title, hidden, draggable
Thẻ <select> và <option> trong HTML

Thẻ <select> và <option> trong HTML

Sử dụng thẻ select để tạo menu thả xuống, danh sách thả xuống dropdown list, ví dụ phát sinh dropdown list menu bằng PHP

Form trong HTML5

Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

Canvas trong HTML5

Sử dụng canvas trong HTML5 để vẽ các đối tượng đồ họa như đường thẳng, hình chữ nhật, vẽ chữ

Ảnh SVG trong HTML5

Tạo ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) trong HTML5, tạo ảnh động và ảnh tĩnh

Kéo và thả trong HTML5

Thực hiện drag và drop các phần tử trong HTML5, các hàm API xử lý drag và drop

Geolocation API - Định vị vị trí trong HTML5

Sử dụng API về Geolocation để định vị vị trí, lấy bản đồ vị trí khách truy cập

Web Storage trong HTML5

Sử dụng Web Storage để lưu trữ dữ liệu trang web ngay tại máy khách, lưu trữ tại trình duyệt

Tạo progress bar trong HTML5

Sử dụng thẻ progress để tạo thanh biểu diễn trang thái hoàn thành của tiến trình xử lý progress bar trong HTML5

Thẻ audio, video trong HTML5

Sử dụng thẻ audio, video để phát các file âm thanh như mp3, wav và các file video như mp4

Thẻ article, section và aside trong HTML5

Sử dụng thẻ article tạo bài viết, phân chia trang HTML5 với section và các thông tin bổ sung từ aside

Thẻ header, nav, header trong HTML5

Sử dụng thẻ header tạo phần đầu trang, nav tạo điều hướng và chân trang sử dụng footer

Cấu trúc trang HTML5

Tìm hiểu về cấu trúc một trang HTML5 với các thành phần như header, article, section, footer, nav

Giới thiệu HTML5 và mô hình nội dung

Khái niệm cơ bản về HTML5, các phần tử HTML5 mới và mô hình nội dung HTML5
Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML

Quy tắc màu sắc trong HTML, mã màu sắc CSS và HTML, danh sách tên các màu trong HTML và CSS, sử dụng các màu sắc trong văn bản HTML thuần túy, công cụ chọn màu sắc và các mã màu dùng trong CSS và HTML
Phần tử HTML dạng block và inline

Phần tử HTML dạng block và inline

Tìm hiểu về hai cấp độ của phần tử HTML là block và inline, block là phần tử dạng khối dàn trải theo chiều đứng, còn inline là phần tử xuất hiện liên tục theo chiều ngang. Quy tắc sử dụng là inline không chứa block

Đăng ký nhận bài viết mới