Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Nếu bạn bật chế độ phải login thì mới xem file đính kèm, thì các file ảnh đính kèm chỉ hiện thị thumbnail. Hướng dẫn bạn bật chế độ xem ảnh lớn trong xenforo.
Phát triển Addon cho Xenforo - Hướng dẫn  tạo Addon đầu tiên

Phát triển Addon cho Xenforo - Hướng dẫn tạo Addon đầu tiên

Hướng dẫn viết addon cho xenforo. Bài hướng dẫn này tham khảo từ Xenforo.com, hướng dẫn bác bước để tạo ra một addon trên XF.

Đăng ký nhận bài viết mới