Cài đặt và sử dụng OPCache để tối ưu tốc độ ứng dụng website chạy bằng PHP

Cài đặt và sử dụng OPCache để tối ưu tốc độ ứng dụng website chạy bằng PHP

Kích hoạt OPcache trong PHP trong, cấu hình để lưu cache mã nguồn PHP đã biên dịch để tăng tốc ứng dụng website
Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web, quản lý dịch vụ PHP-FPM
Thiết lập cấu hình PHP với PHP.INI

Thiết lập cấu hình PHP với PHP.INI

Tìm hiểu các thiết lập cơ bản trong PHP.INI về an toàn, về session
Cài đặt PHP 7 từ Source Code trên CentOS

Cài đặt PHP 7 từ Source Code trên CentOS

Cách tải Source Code PHP 7, thiết lập và biên dịch, cài trên CentOS
Tìm hiểu Apache Handler PHP Handler cài đặt và sử dụng

Tìm hiểu Apache Handler PHP Handler cài đặt và sử dụng

Các Handler trong Apache, cài đặt và sử dụng PHP Handler thông dụng PHP-FPM, FastCGI trên CentOS
Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH
Tìm vị trí file php.ini để cấu hình PHP

Tìm vị trí file php.ini để cấu hình PHP

Các cách xác định vị trí file cấu hình .ini như php.ini của PHP để có thể chỉnh sửa lại cấu hình PHP
Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Cách thay đổi phiên bản PHP trong DirectAdmin nên 5.5 hoặc PHP 7

Đăng ký nhận bài viết mới