Quy tắc @media trong CSS với thiết kế responsive

Quy tắc @media trong CSS với thiết kế responsive

Sử dụng quy tắc @media để viết các CSS chỉ có hiệu lực tùy thuộc vào loại màn hình, kích thước màn hình, hướng màn hình, các truy vấn media như min-width, max-width, device-width ...
Sử dụng Grid bố cục trang trong CSS

Sử dụng Grid bố cục trang trong CSS

Kích hoạt và sử dụng Grid tạo ra lưới để bố trí các phần tử trong đó, mục đích để dàn trang - bố cục trang web linh hoạt và mềm dẻo, rất nhiều thuộc tính về grid được trình bày như grid-template-columns, grid-template-rows ...
Thuộc tính transition biến đổi động các thuộc tính CSS

Thuộc tính transition biến đổi động các thuộc tính CSS

Sử dụng transition để thiết lập biến đổi liên tục các giá trị thuộc tính CSS tạo ra hiệu ứng động trên màn hình, liệt kê các thuộc tính động với transition-property, thời gian diễn ra hiệu ứng với transition-duration
Các thuộc tính left top right bottom trong CSS

Các thuộc tính left top right bottom trong CSS

Thiết lập khoảng đệm bên trái, phải, trên, dưới trong CSS với các thuộc tính left, top, right, bottom khi phần tử trong ngữ cảnh định vị của nó như relative, absolute
Thuộc tính text-overflow trong CSS

Thuộc tính text-overflow trong CSS

Sử dụng text-overflow để thiết lập ứng sử khi dòng chữ dài vượt qua kích thước rộng của phần tử chứa như thiết lập cắt bỏ nội dung tràn, thiết lập cho thêm dâu ba chấm ...
Thuộc tính tô nền phần tử background trong CSS

Thuộc tính tô nền phần tử background trong CSS

Sử dụng thuộc tính background để tô nền phần tử với cú pháp ngắn gọn, kết hợp nhiều thuộc tính background-* thành một, ngoài ra background có thể tô nhiều lớp nền chồng lên nhau cho phần tử
Thuộc tính margin trong CSS

Thuộc tính margin trong CSS

Thiết lập khoảng cách giữa các phần tử với thuộc tính riêng lẻ margin-left, margin-top, margin-right, margin-bottom hoặc viết tổng hợp với thuộc tính margin trong CSS
Thuộc tính padding trong CSS

Thuộc tính padding trong CSS

Thuộc tính padding thiết lập khoảng không gian quanh nội dung phần tử, các thuộc tính thiết lập riêng lẻ gồm padding-top, padding-bottom, padding-left và padding-right
Thuộc tính letter-spacing và word-spacing trong CSS

Thuộc tính letter-spacing và word-spacing trong CSS

letter-spacing là thuộc tính dùng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự (các chữ) trong từ. word-spacing thiết lập khoảng cách giữa các từ (word) hoặc giữa các phần tử HTML
Giãn dòng với thuộc tính line-height trong CSS

Giãn dòng với thuộc tính line-height trong CSS

Sử dụng thuộc tính line-height để thiết lập chiều cao box từng dòng chữ, qua đó thiết lập khoảng cách giữa các dòng chữ (giãn dòng) trong CSS
Thuộc tính text-transform trong CSS

Thuộc tính text-transform trong CSS

Sử dụng text-transform để chuyển đổi chữ in thường sang chũ in hoa và ngược lại trong CSS. Có thể đổi các chữ đầu tiên của từ là in hoa, hoặc bất kỳ chữ nào cũng in hoa.
Cú pháp CSS cơ bản

Cú pháp CSS cơ bản

Cú pháp viết code CSS, khai báo thuộc tính và thiết lập giá trị cho thuộc tính CSS, viết ghi chú (comment) trong CSS
Các đơn vị px em rem mm đo độ dài trong CSS

Các đơn vị px em rem mm đo độ dài trong CSS

Tìm hiểu các loại đơn vị tuyệt đối trong CSS như px, mm, cm và các đơn vị tương đối như em, rem để xác định kích thước rộng, cao, cỡ font ...
Sử dụng thuộc tính filter trong CSS

Sử dụng thuộc tính filter trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính filter tạo ra các hiệu ứng lọc màu, biến đổi mà phần tử trong CSS
Sử dụng flexbox bố cục trang trong CSS

Sử dụng flexbox bố cục trang trong CSS

Thiết lập kích hoạt flexbox để dàn trang một cách mềm dẻo, thiết lập các cách hiện thị phần tử trong hộp flexbox
jQuery và CSS class

jQuery và CSS class

Sử dụng các phương thức jQuery .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() để tương tác với CSS class
Thuộc tính animation hiệu ứng động với quy tắc keyframes trong CSS

Thuộc tính animation hiệu ứng động với quy tắc keyframes trong CSS

Tạo hiệu ứng chuyển động trong CSS bằng thuộc tính animation-* và quy tắc @keyframes định nghĩa chu trình động, thay đổi các thuộc tính phần tử
Thuộc tính transform và các hàm biến hình box phần tử trong CSS

Thuộc tính transform và các hàm biến hình box phần tử trong CSS

Sử dụng thuộc tính transform để thực hiện biến đổi box phần tử như dịch chuyển, xoay phần tử, thu phóng phần tử, đẩy nghiêng phần tử với các hàm tương ứng như translate, rotate, scale, skew
Thuộc tính opacity CSS

Thuộc tính opacity CSS

Sử dụng thuộc tính opacity trong CSS để thiết lập hiệu ứng trong suốt, độ mờ đục cho các phần tử HTML
Thiết lập nền background-size background-clip CSS

Thiết lập nền background-size background-clip CSS

Thiết lập tô nền với các thuộc tính trong CSS là background-size để điều chỉnh cỡ ảnh làm nền, background-clip chỉ ra vùng tô nền, background-position để thiết lập vị trí ảnh nền trong box, thiết lập tọa độ gốc ảnh nền background-origin

Đăng ký nhận bài viết mới