Sử dụng FUSE để mount ổ đĩa từ xa (server) vào macOS

Sử dụng FUSE để mount ổ đĩa từ xa (server) vào macOS

Cách cài đặt FUSE for macOS SSHFS, cấu hình để kết nối đến ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH cho mac
Một số thủ thuật làm việc với Finder trong mac OS

Một số thủ thuật làm việc với Finder trong mac OS

Thiết lập sử dụng Finder hiệu quả như hiện thị đầy đủ đường dẫn, gộp cửa sổ thành tabs, đổi tên nhiều file ...
Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web, quản lý dịch vụ PHP-FPM
Cài đặt Visual Studio Code trong macOS với brew

Cài đặt Visual Studio Code trong macOS với brew

Cài đặt trình soạn thảo mã code Visual Studio Code (VS Code) trong macOS, dùng VS Code từ dòng lệnh để mở các file cần soạn thảo
Sử dụng Homebrew (brew) trong macOS

Sử dụng Homebrew (brew) trong macOS

Thiết lập brew, sử dụng brew cài đặt một số gói ứng dụng trong macOs như wget, htop, firefox ...

Đăng ký nhận bài viết mới