Giới thiệu HTML5 (Bài trước)

Cấu trúc trang HTML5 thông thường sẽ có dạng được biểu diễn như hình sau: với các thành phần cơ bản header nav article section aside footer

HTML5

Ví dụ về cấu trúc trang HTML5

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Trang HTML5</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

<header>
  <nav>
    <ul>
      <li>Menu</li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<section>

  <article>
    <header>
      <h2>Article title</h2>
      <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - <a href="#comments">6 comments</a></p>
    </header>
    <p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p>
  </article>

  <article>
    <header>
      <h2>Article title</h2>
      <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - <a href="#comments">6 comments</a></p>
    </header>
    <p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p>
  </article>

</section>

<aside>
  <h2>About section</h2>
  <p>Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
</aside>

<footer>
  <p>Copyright 2017</p>
</footer>

</body>

</html>

Đăng ký nhận bài viết mới
Giới thiệu HTML5 (Bài trước)