Thẻ <p> - tạo đoạn văn bản

Thẻ <p> để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), cú pháp là:

<p>Nội dung trong thẻ ... </p>

Với thẻ <p>, trình duyệt tạo ra một khối (chữ nhật) để hiện thị nội dung văn bản, khối này phân cách bởi các dòng trống. Trong thẻ <p> chỉ nên chứa văn bản và các phần tử dạng inline, chủ yếu là các phần tử định dạng như <i> <em> <strong> ... (Xem thêm Các thẻ định dạng HTML ).

Thẻ <p> là loại thẻ dạng block (xem phần tử dạng block và inline), về nguyên tắc thẻ <p> không được chứa một thẻ cấp độ block trong nó, nếu cố tình làm vậy - thẻ p này tự động đóng thẻ khi gặp block khác bên trong nó.

Ngắt dòng với thẻ <br>

Thẻ <br> dùng để ngắt dòng, thẻ <br> là thẻ rỗng, nó không cần đóng. Có thể viết bằng <br> hoặc <br />

Như bạn thấy dòng chữ trong thẻ <p> chỗ nào gặp <br> thì xuống dòng.


Đăng ký nhận bài viết mới