CSS cho phép bạn thiết lập kiểu trỏ chuột khi nó di chuyển trên phần tử. Ví dụ chuyển thành các icon: help, mũi tên, tay chỉ ...

<span style="cursor:help;">
   Bạn cần giúp đỡ?
</span>
Bạn cần giúp đỡ?

Thuộc tính thiết lập trỏ chuột là cursor với các giá trị: auto, default, help, move ...

tro chuot

Để thiết lập một ảnh nào đó thành trỏ chuột sử dụng:

    cursor: url('images/my_cursor.png'), auto;

Đăng ký nhận bài viết mới