Từ khóa ORDER BY sắp xếp kết quả một cột

ORDER BY được sử dụng cùng với SELECT để sắp xếp thứ tự (tăng dần, giảm dần) tập kết quả trả về.

Ví dụ: kết quả trả về sắp xếp theo tứ tự tăng dần của CustomerName (do CustomerName là text nên sắp xếp theo bảng chữ cái, vần A rồi đến B ..., trong trường hợp cột sắp xếp dạng số thì sẽ xếp theo giá trị theo kiểu số)

Mặc định ORDER BY sắp xếp tăng dần (ASC giá trị nhỏ ở những dòng đầu lớn ở sau)

SELECT * FROM Customers
ORDER BY CustomerName
LIMIT 14, 9
Chạy thử
Kết quả:
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
15 Comércio Mineiro Pedro Afonso Av. dos Lusíadas, 23 São Paulo 05432-043 Brazil
16 Consolidated Holdings Elizabeth Brown Berkeley Gardens 12 Brewery London WX1 6LT UK
86 Die Wandernde Kuh Rita Müller Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 Germany
17 Drachenblut Delikatessend Sven Ottlieb Walserweg 21 Aachen 52066 Germany
18 Du monde entier Janine Labrune 67, rue des Cinquante Otages Nantes 44000 France
19 Eastern Connection Ann Devon 35 King George London WX3 6FW UK
20 Ernst Handel Roland Mendel Kirchgasse 6 Graz 8010 Austria

Có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc Chạy SQL Online

Từ khóa ORDER BY xếp nhiều cột

ORDER BY cho phép xếp theo nhiều cột. Các cột chỉ ra trong mệnh đề ORDER BY cách nhau bởi dấu phảy.

Ví dụ xếp kết quả truy vấn sau theo tên quôc gia, sau đó các kết quả cùng quốc gia xếp theo CustomeID

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country, CustomerID
LIMIT 9
Chạy thử
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
12 Cactus Comidas para llevar Patricio Simpson Cerrito 333 Buenos Aires 1010 Argentina
54 Océano Atlántico Ltda. Yvonne Moncada Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A Buenos Aires 1010 Argentina
64 Rancho grande Sergio Gutiérrez Av. del Libertador 900 Buenos Aires 1010 Argentina
20 Ernst Handel Roland Mendel Kirchgasse 6 Graz 8010 Austria
59 Piccolo und mehr Georg Pipps Geislweg 14 Salzburg 5020 Austria
50 Maison Dewey Catherine Dewey Rue Joseph-Bens 532 Bruxelles B-1180 Belgium
76 Suprêmes délices Pascale Cartrain Boulevard Tirou, 255 Charleroi B-6000 Belgium
15 Comércio Mineiro Pedro Afonso Av. dos Lusíadas, 23 São Paulo 05432-043 Brazil
21 Familia Arquibaldo Aria Cruz Rua Orós, 92 São Paulo 05442-030 Brazil

ORDER BY tăng dần, giảm dần

Để chỉ rõ cách xếp theo tăng, giảm thì ORDER BY kết hợp với ASCDESC

  • ORDER BY tên-cột ASC, ... xếp tăng dần, mặc định.
  • ORDER BY tên-cột DESC, ... xếp giảm dần.

Ví dụ xếp kết quả tên quốc gia giảm dần, sau đó trong cùng quốc gia thì CustomeID tăng dần

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC, CustomerID ASC
LIMIT 9
Chạy thử
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
33 GROSELLA-Restaurante Manuel Pereira 5ª Ave. Los Palos Grandes Caracas 1081 Venezuela
35 HILARIÓN-Abastos Carlos Hernández Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 San Cristóbal 5022 Venezuela
46 LILA-Supermercado Carlos González Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo Barquisimeto 3508 Venezuela
47 LINO-Delicateses Felipe Izquierdo Ave. 5 de Mayo Porlamar I. de Margarita 4980 Venezuela
32 Great Lakes Food Market Howard Snyder 2732 Baker Blvd. Eugene 97403 USA
36 Hungry Coyote Import Store Yoshi Latimer City Center Plaza 516 Main St. Elgin 97827 USA
43 Lazy K Kountry Store John Steel 12 Orchestra Terrace Walla Walla 99362 USA
45 Let's Stop N Shop Jaime Yorres 87 Polk St. Suite 5 San Francisco 94117 USA
48 Lonesome Pine Restaurant Fran Wilson 89 Chiaroscuro Rd. Portland 97219 USA
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh