Mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE dùng để trích xuất những bản ghi (dòng dữ liệu) thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Cú pháp cơ bản:

SELECT column_list
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ: Lấy bản ghi có CustomeID bằng 10

SELECT * FROM Khachhang
WHERE KhachhangID = 10

Kết quả:

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
10Trần An DươngTrần An Dươngkh Lâm ĐồngLâm Đồng100Việt Nam

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Các toán tử logic dùng với WHERE

Mệnh đề WHERE thường sử dụng các toán tử logic để lọc dữ liệu, bảng sau là các toán tử hay dùng

Toán tử Diễn tả Ví dụ
= Bằng CustomerID = 10
= Khác CustomerID != 10
> Lơn hơn CustomerID > 10
< Nhỏ hơn CustomerID < 10
>= Lơn hơn hoặc bằng CustomerID >= 10
<= Nhỏ hơn hoặc bằng CustomerID <= 10
BETWEEN AND Giá trị nằm trong một khoảng CustomerID BETWEEN 5 AND 10

Ví dụ:

SELECT * FROM Khachhang
WHERE KhachhangID != 2
LIMIT 3

Kết quả lấy các bản ghi có KhachhangID khác 2

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
1Đặng Tuấn AnhĐặng Tuấn Anhnkhbiq Bà Rịa - Vũng TàuBà Rịa - Vũng Tàu222Đức
3Lưu Trang AnhLưu Trang Anhh Gia LaiGia Lai222Mỹ
4Phạm Hoàng AnhPhạm Hoàng Anhbo Sơn LaSơn La100Việt Nam

Ví dụ về BETWEEN

Lấy các bản ghi có CustomerID trong khoảng từ 11 đến 13

SELECT * FROM Khachhang
WHERE KhachhangID BETWEEN 11 AND 13

Kết quả:

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
11Mạc Trung ĐứcMạc Trung Đứcivwfcu Đồng NaiĐồng Nai500Việt Nam
12Vũ Hương GiangVũ Hương Gianglz Hà TĩnhHà Tĩnh777Đức
13Nguyễn Thị Ngân HàNguyễn Thị Ngân Hàuklfrhrq Vĩnh LongVĩnh Long100Anh

Giá trị Text trong các mệnh đề SQL

Với các giá trị dạng text trong SQL cần bọc nó bởi cặp nháy đơn 'text'

Ví dụ: lấy các bản ghi có Country bằng Germarny

SELECT * FROM Khachhang
WHERE Country = 'Việt Nam'
LIMIT 2

Kết quả:

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
4Phạm Hoàng AnhPhạm Hoàng Anhbo Sơn LaSơn La100Việt Nam
5Đỗ Hoàng Gia BảoĐỗ Hoàng Gia Bảodpbzwnf An GiangAn Giang100Việt Nam

Đăng ký nhận bài viết mới