Tools

Giới thiệu về Java

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao hiện đại, được thiết kế từ khoảng thập niên 1990 bởi Sun Microsystem mà hiện nay thuộc sở hữu của Oracle. Java là một nền tảng độc lập, có nghĩa bạn chỉ cần viết chương trình một lần thì có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Như khẩu hiệu của nó Viết một lần, chạy được khắp nơi

Với 3 tỷ thiết bị chạy bằng Java, Java được sử dụng viết các ứng dụng trên hệ điều hành Android, các ứng dụng Destop, ứng dụng Web ...

Chuẩn bị môi trường lập trình Java và IDE Eclipse

Để thực hành lập trình Java cơ bản, làm việc trên Windows trước tiên cần cài đặt JDK (Java SE Development Kit) là nền tảng Java và máy ảo thực thi code Java

Bạn vào địa chỉ Download JDK tải về đúng phiên bản phù hợp với bạn, tiến hành đặt bằng cách chạy file vừa tải về

Tiếp theo chọn một IDE (Integrated Development Environment) yêu thích để sử dụng, có nhiều IDE, có phí và miễn phí, ví dụ như Eclipse, NetBeans ...IDE là công cụ giúp bạn tạo ra các dự án, viết code, biên dịch ...

Ở đây chọn IDE miễn phí là Eclipse. Bạn vào Download Eclipse tải về và cài đặt.

Chạy IDE Eclipse nó có giao diện

Eclipse

Cách tổ chức dự án cơ bản của Eclipse

Nói chung Eclipse sẽ quản lý các dự án Java của bạn trong một Workspace, thực tế Workspace là thư mục nơi mà bạn lưu trữ các dự án. Lần đầu chạy bạn sẽ được hỏi để thiết lập thự mục này trên ổ đĩa.

Khi tạo ra các dự án Java, mỗi dự án sẽ thuộc một thư mục trong Workspaces

Chương trình Hello World

Tạo dự án HelloWorld trong Eclipse

Chạy Eclipse, tạo ra dự án mới bằng File > New > Java Project, nhập tên Project là helloworld để tạo mới.

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy tên dự án mới tạo ra trong phần Project Explore (nếu không thấy hiện thị khung này thì vào Windows > Show views > Project Explore để bật), làm việc với dự án nào thì bạn mở dự án đó thí nháy kép vào tên dự án, để đóng dự án thì nhấn phải chuột vào tên dự án chọn Close project

Như vậy bạn đã có dự án đầu tiên helloworld, giờ viết đoạn code đơn giản đầu tiên.

Hello World

Java có tổ chức code thành từng gói package, mỗi package chứa các lớp, hàm ... có một chức năng nhất định. Đầu tiên cần tạo một package, bạn chọn File > New > Package rồi nhập tên package để tạo, ví dụ bạn tạo với tên firstpack

Giờ bạn tạo lớp (code) đầu tiên của Java trong package vừa tạo, chọn File > New > Class nhập tên lớp tại trường Name, ví dụ chọn là MyClass

Sau lệnh trên Elipse tạo ra file MyClass.java trong package có tên firstpack

Bạn mở file đó ra và biên tập đoạn mã trong file đó thành

package firstpack;

class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  System.out.println("Hello World");
 }
}

Đó là chương trình Hello World đơn giản viết bằng Java, chạy thử trong Elipse bằng nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11, chương trình trên viết ra cửa sổ console dòng chữ "Hello World!"

Trong Java, mọi dòng code chạy thực tế nó phải nằm trong một lớp (class) ví vị trên là MyClass, ta sẽ tìm hiểu về lớp sau.

Mỗi ứng dụng Java đều có một điểm khởi đầu là nơi cho biết điểm bắt đầu chạy ứng dụng, nó chính là hàm main, khai báo đúng theo từ khóa public static như ví dụ trên.

Tóm lại:

 • Mọ chương trình Java phải có ít nhất một lớp (class)
 • Mọi chuwong trình Java chạy bắt đầu từ hàm main

Phương thức main

Ở trên bạn đã sư dụng phương thức main() là điểm bắt đầu chạy chương trình, có dạng:

 public static void main(String[ ] args)
 • public: bất kỳ đâu cũng truy cập được
 • static: phương thức có thể thi hành mà không cần tạo ra đối tượng lớp chứa phương thức.
 • void: phương thức không có giá trị trả về
 • main: tên của phương thức

System.out.println()

System.out.println("Hello World!");

Phương thức println() để in dòng chữ ra màn hình. Lớp System và stream out dùng để truy cập println()

Java cũng sử dụng cặp ký hiệu ngoặc nhọn { ... } để định nghĩa khối lệnh, và mỗi lệnh đều kết thúc bởi dấu hai chấm;

Chú thích trong Java

Viết chú thích(Các ghi chú về mã, để lập trình viên đọc và lưu ý các vấn đề cần thiết, các ghi chú này bỏ qua khi biên dịch) trong code Java, khá giống PHP, có mấy cách:

Ghi chú trên một dòng

Sử dụng ký hiệu //...ghi chú..., ví dụ:

// đây là ghi chú trên một dòng
x = 5; // ghi chú trên một dòng sau code

Ghi chú nhiều dòng

Sử dụng ký hiệu /*...các dòng ghi chú..*/, ví dụ:

/* Đây là một
  ghi chú
  Được viết trên nhiều dòng
*/
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh