Lập trình PHP

Giới thiệu whoops

whoops là một bộ khung về Error handler (bắt lỗi - hiện thị thông tin lỗi) dùng trong debug các ứng dụng PHP. (Xem Ngoại lệ và lỗi PHP để biết chi tiết) Với whoops bạn có được một cách đơn giản nhất để hiện thị các thông tin về lỗi một cách chi tiết với nhiều cách khác nhau, như hiện thị thông tin theo JSON, XML ...

Cài đặt whoops

Bạn có thể tải về thư viện này từ WHOOPS và tích hợp một cách thủ công vào dự án của bạn. Tuy nhiên ở đây sử dụng composer để tích hợp vào dự án. Nếu chưa cài đặt composer thì cài đặt theo hướng dẫn cài composer

Để cài đặt Whoops tạo thư mục dự án của bạn, ví dụ whoops_example, từ dòng lệnh cmd vào thư mục đó và gõ lệnh sau để tích hợp vào dự án

composer require filp/whoops

Chờ composer tải và tích hợp vào dự án cho bạn.

Sử dụng whoops

Trong file index.php dự án của bạn, bạn đăng ký whoops như là error handler và exception handler như sau:


<?php
include 'vendor/autoload.php';

//Đăng ký Whoops
$whoops = new \Whoops\Run;
$whoops->pushHandler(new \Whoops\Handler\PrettyPageHandler);
$whoops->register();
 
//Thử phát sinh ngoại lệ để kiểm tra
throw new Exception('Kiểm tra lỗi');

Chạy thử code trên, sẽ có màn hình thông báo chi tiết lỗi mà whoops hiện thi cho bạn, rất chi tiết và khoa học như hình dưới. Từ đây, các đoạn code khác nhau trong dự án nếu phát sinh ngoại lệ sẽ được whoops bắt và hiện thị.

whoops

Ngoài sử dụng PrettyPageHandler như trên, Whoops còn cung cấp một số handler khác mà bạn có thể chọn để sử dụng:

  • PrettyPageHandler - Hiện thị thông tin lỗi trực quan, đẹp mắt như trên
  • PlainTextHandler - Hiện thị dạng text đơn giản
  • JsonResponseHandler - Trả về theo JSON
  • XmlResponseHandler - Trả về thông tin lỗi theo XML

Đăng ký nhận bài viết mới