Tắt dịch vụ dovecot và named trong DirectAdmin

Stop/Disenable Dovecot DirectAdmin
Tự động chạy Script sau khi khởi động xong Linux

Tự động chạy Script sau khi khởi động xong Linux

Để tự động chạy một script sau khi server linux khởi động xong hãy sử dụng /etc/rc.local
Các lệnh linux cơ bản, hữu ích cần biết

Các lệnh linux cơ bản, hữu ích cần biết

Một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén
CSF cài đặt cấu hình firewall cho server

CSF cài đặt cấu hình firewall cho server

CSF và lfd có chức năng firewall làm việc cùng iptables để bảo mật, giám sát hệ thống, ngăn chặn truy cập trái phép, chống lại DOSS, brutefore ...
Sử dụng Cron Crontab từ động chạy script trên Server Linux

Sử dụng Cron Crontab từ động chạy script trên Server Linux

Cron, Crontab là một tiện ích tự động thi hành các tác vụ trong hệ thống Linux theo các khoảng thời gian ấn định. Tìm hiểu về Cron và ứng dụng nó.
Xóa tất cả các email trong hàng đợi gửi của qmail

Xóa tất cả các email trong hàng đợi gửi của qmail

Khi có quá nhiều email được chờ gửi đi, có thể do máy bị nhiễm mã độc, trước tiên xóa hết các email đang chờ này đi
Thuộc tính atime và noatime trên linux, tùy chọn tăng 30% tốc độ truy cập đĩa

Thuộc tính atime và noatime trên linux, tùy chọn tăng 30% tốc độ truy cập đĩa

Trong hệ thống file của linux có tùy chọn lưu thuộc tính atime, tìm hiểu để tùy chọn tăng tốc ổ đĩa
Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Để kiểm tra tình trang RAM trên Server có thể sử dụng các lệnh như free, vmstat, top
Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Cách thay đổi phiên bản PHP trong DirectAdmin nên 5.5 hoặc PHP 7