Thuộc tính atime và noatime trên linux, tùy chọn tăng 30% tốc độ truy cập đĩa

Thuộc tính atime và noatime trên linux, tùy chọn tăng 30% tốc độ truy cập đĩa

Trong hệ thống file của linux có tùy chọn lưu thuộc tính atime, tìm hiểu để tùy chọn tăng tốc ổ đĩa
Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Để kiểm tra tình trang RAM trên Server có thể sử dụng các lệnh như free, vmstat, top
Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Cách thay đổi phiên bản PHP trong DirectAdmin nên 5.5 hoặc PHP 7