DashBoard (Bài trước)
(Bài tiếp) Pod, Node, kubectl

Công cụ K9s - Giới thiệu và cài đặt

K9S là công cụ CLI để quản lý, tương tác với K8S (Kubernetes) với giao diện dòng lệnh trên Terminal, tuy nhiên vẫn rất trực quan.

kubernetes

Cài đặt trên macOS - sử dụng brew macos

 brew install derailed/k9s/k9s

Cài đặt trên Ubuntu với snap

# cài snap nếu chưa có (bản Ubutu mới có sẵn)
sudo apt update
sudo apt install snapd

# cài k9s
sudo snap install k9s

Cài đạt K9S trên Windows

Đối với Windows, bạn vào K9s Release, chọn mục Assert, tải về bản chạy luôn phù hợp (86 hay 64 bit). Có thể giải nén copy file chạy vào đường dẫn hệ thống ví vị C:\Windows\system32 để gọi được lệnh bất ở mọi nơi.

Sử dụng K9S

Sau khi cài đặt k9s gõ lệnh k9s vào terminal nó xuất hiện giao diện như trên, bạn chỉ cần đảm bảo nếu kubectl được cấu hình kết nối đến Cluster chính xác thì k9s cũng dùng chính cấu hình đó để kết nối để Kubernetes.

Mặc định nó đang liệt kê các Pod chạy trên Cluster, nếu muốn liệt kê các loại tài nguyên khác hãy nhấn shift + : rồi gõ loại tài nguyên muốn hiện thị như: pod, node, srv, ev ...

Muốn biết các tên này gõ lệnh:

kubuctl api-resouces

Tùy loại tài nguyên đang liệt kê mà có những lệnh tương ứng theo các dòng bạn chọn, những lệnh này thể hiện bởi các phím tắt gợi ý ngay trên đầu giao diện. Ví dụ khi bạn bấm các phím mũi tên chọn vào một POD đang chạy, nó có các phím gợi ý sẵn như khi nhấn phím:

  • ctrl+d xóa POD
  • d tương ứng lệnh describe của POD
  • l xem log
  • 0 xem trên tất cả các namespace
  • 1 xem cho namespace mặc định
  • ...

Nói chung trong quá trình làm việc, các lệnh nó luôn gợi ý trên màn hình để hướng dẫn thực hiện, những lệnh chung nhất như

  • ? hiện thị bảng lệnh
  • ctrl+c thoat k9s

Đăng ký nhận bài viết mới
DashBoard (Bài trước)
(Bài tiếp) Pod, Node, kubectl