Cài đặt và sử dụng Homebrew cơ bản

Homebrew là chương trình quản lý các package (gói) nó hoạt động trên macOS, Linux. Sử dụng Homebrew giúp bạn dễ dàng cài đặt / gỡ bỏ các gói phần mềm vào hệ thống. Nếu máy chưa cài đặt thì mở terminal gõ lệnh sau để cài đặt Homebrew
# /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sau khi cài đặt hoàn thành, làm việc với Homebrew bằng lệnh từ terminal: brew

Cài đặt các package

Các Package (gói) có thể là một phần mềm hoàn chỉnh hoặc các thành phần bổ sung cho một ứng dụng khác, danh sách các package tìm tại Các package, hoặc bạn có thể gõ tại terminal để tìm

# brew search chuỗi_tìm_kiếm

Để cài một gói có tên là packagename

# brew install packagename

Gỡ các package

Muốn gỡ bỏ một package nào đó, dùng lệnh:

# brew remove packagename
# 
# brew uninstall packagename

Cập nhật package đã cài đặt

# Cập nhật một gói
# brew upgrade packagename

# Cập nhật tất cả các gói
# brew upgrade

Một số lệnh quản lý dịch vụ

Brew có trình quản lý dịch vụ với lệnh brew services, dưới đây là một số lệnh:

# Liệt kê tất cả các dịch vụ quản lý bởi brew services
# brew services list

# Thiết lập một dịch vụ chạy cùng hệ thống (ví dụ mysql)
# brew services start mysql

# Khởi chạy một dịch vụ (ví dụ mysql)
# brew services run mysql

# Dừng một dịch vụ đang chạy (ví dụ mysql)
# brew services stop mysql

# Khởi động lại dịch vụ (ví dụ mysql)
# brew services restart mysql

# Dọn dẹp cách dịch vụ không dùng đến
# brew services cleanup

Cài đặt một số package

cask

cask là một tiện ích cho phép brew cài đặt một số ứng dụng có giao diện đồ hoạ GUI, để cài cask thực hiện lệnh:

# brew install cask

Các gói có thể cài đặt với cask liệt kê ra bằng lệnh:

# brew search --casks --desc ''

Ví dụ, nếu muốn cài đặt iterm2, một ứng dụng có thể thay thế cho terminal mặc định, cung cấp gọi nhanh nó từ menu

# brew cask install iterm2

htop - giám sát tài nguyên hệ thống

htop cho biết tình trạng hiện tại của các tài nguyên hệ thống như hoạt động của CPU, bộ nhớ, các tiến trình, đây là một công cụ gõ vào từ terminal bằng lệnh htop. Cài đặt htop như sau:
# brew install htop

nmap - quét kiểm hệ thống trên mạng

nmap là công cụ cho phép bạn kiểm tra tình trạng (tính bảo mật) của một máy chủ nào đó, như kiểm tra các cổng nào đang mở, chạy những dịch vụ gì .., cài đặt nmap
# brew install nmap
Ví dụ:
# nmap -v -A apple.com

Một số ứng dụng thông dụng

wget
# brew install wget
node
# brew install node
firefox
# brew cask install --appdir="/Applications" firefox
skype
# brew cask install --appdir="/Applications" skype
jdownloader Trình tăng tốc độ download
# brew cask install --appdir="/Applications" jdownloader
Google
# brew cask install --appdir="/Applications" google-chrome
Google Drive
# brew cask install --appdir="/Applications" google-drive
github
# brew cask install --appdir="/Applications" github
sublime-text
# brew cask install --appdir="/Applications" sublime-text
webstorm
# brew cask install --appdir="/Applications" webstorm
virtualbox
# brew cask install --appdir="/Applications" virtualbox
dropbox
# brew cask install --appdir="/Applications" dropbox
java
# brew cask install --appdir="~/Applications" java

Đăng ký nhận bài viết mới