CSS là gì, cách nhúng mã CSS vào HTML

Khái niệm về CSS, sử dụng các cách nhúng mã CSS vào văn bản HTML như viết CSS trực tiếp, viết CSS trong một file riêng biệt