Docker
WSL - VSC, Remote WSL (Bài trước)
(Bài tiếp) Windows Terminal

Chạy Docker trên WSL2

Trên Windows để chạy được Docker thường có lựa chọn hoặc là Docker chạy trong máy ảo quản lý bởi Hyper-V, hoặc Docker chạy trong máy ảo VirtualBox. Tuy nhiên, hiện giờ nếu bạn đã cài đặt WSL 2 bạn có thể chạy các Container Linux mà không cần những máy ảo trên (native). Docker lúc này ổn định và nhanh hơn sử dụng Hyper-V.

Cài đặt Docker WSL2

Điều kiện để cài được Docker chạy trong WSL là đảm bảo bạn đã cài đặt được WSL2 (xem cài đặt WSL)

Phiên bản Docker có thể chạy được trong WSL2 là bản mới nhất, tải về tại Download Docker Desktop

Sau khi tải về, tiến hành cài đặt bình thường, chạy Docker Desktop, mở cửa sổ Docker Desktop. Đánh dấu vào mục Use the WSL 2 based engine rồi nhấn Apply & Restart

distro linux wsl Kích hoạt Docker chạy trong WSL2

Kiểm tra xem các Distro đang chạy

wsl -l -v
distro linux wsl Docker chạy trong WSL2

Giờ đã có docker chạy trong WSL2


Đăng ký nhận bài viết mới
WSL - VSC, Remote WSL (Bài trước)
(Bài tiếp) Windows Terminal