WSL - Docker (Bài trước)
(Bài tiếp) Winget

Giới thiệu và cài đặt Windows Terminal

Windows Terminal là công cụ dòng lệnh mới giống như Command Prompt, Powershell, Bash. Nó mới được Microsoft phát triển và có thể tích hợp cho bản phát hành tiếp theo của Windows. Windows Terminal ra đời nhằm thay thế cho các công cụ dòng lệnh đã biết trên Windows với các tính năng như: hỗ trợ tab, tạo nhiều ô nhập lệnh (panel) trên một cửa sổ, sử dụng GPU render text nhanh, cho phép người dùng tùy chỉnh (font chữ, cỡ chứ, màu chữ, màu nền, tạo phím tắt ...)

windows termial

Giao diện cơ bản của Windows Terminal

Nếu trên máy chưa có Windows Terminal thì cài đặt bằng cách lấy về từ Microsoft Store ở đườn dẫn: windows-terminal

Sau khi cài đặt, chạy ứng dụng Terminal - mặc định chửa sổ làm việc mở ra tương tích với nhân của PowerShell. Từ dấu nhắc lệnh, gõ và thi hành các lệnh như thông thường

Tab và Panel trong Windows Terminal

windows termial

Windows Terminal : Tab và Panel

1 Có thể tạo nhiều Tab phía trên cửa sổ, tạo bằng cách - nhấn vào dầu cộng 2 hoặc nhấn Ctrl+Shift+T(mặc định liên kết với PowerShell), hoặc chọn từ menu thả xuống 3 (tùy chọn PS, CMD hay Bash Linux ...)

Trong một cửa sổ có thể chia ra nhiều ô (như vị trí 4), để chia theo chiều ngang nhấn ALT + Shift - , để chia đôi phương đứng nhấn Alt + Shift +

Di chuyển kích hoạt Panel bằng cách bấm chuột vào nó, hoặc dùng phím Alt + các phím mũi tên

Muốn điều chỉnh cỡ của Panel đang hoạt động, nhấn giữ ALT + SHIFT rồi chỉnh cỡ bằng các phím mũi tên

Đóng một Panel đang hoạt động (active nhập lệnh) nhấn CTRL + Shift + W

Tìm kiếm trong Windows Terminal

windows termial

Windows Terminal : Tìm kiếm

Để tìm kiếm nội dung Text có trong cửa sổ nhấn ctrl + shift + f, ô nhập text xuất hiện, gõ nội dung cần tìm kiếm và nhấn Enter.

Tùy biến Windows Terminal

windows termial

Windows Terminal - Tùy biến

Khi chọn menu Settings như hình trên, một file cấu hình settings.json mở ra, bằng cách điều chỉnh các thiết lập trong file này bạn có thể tùy chỉnh về màu sắc, theme, hình nền, phím tắt ...

Khi chọn menu Setting nhưng đồng thời nhấn Alt, nó sẽ mở file cấu hình default.json để bạn thiết lập một số cấu hình mặc định

Ví dụ:

Để chọn một tông màu định nghĩa sẵn thì xem tại customize-settings/color-schemes, giả sử chọn tông màu có tên Solarized Light, để thiết lập chỉnh file setting.json như sau:

Thêm vào "colorScheme": "Solarized Light", trong profiles > defaults

windows termial

Windows Terminal - Tông màu Solarized Light

Tương tự trong mục này bạn có thể thiết lập

  "colorScheme": "Solarized Light"
  ...
  "cursorColor": "#FFFFFF",
  "selectionBackground": "#",
  "background" : "#0C0C0C",
  "foreground" : "#CCCCCC",
  ...

Với background là màu nền, foreground là màu chữ, cursorColor màu con trỏ, màu nền khi chọn là selectionBackground ...

Nếu muốn sử dụng một ảnh làm nền, cho thêm vào mục trên ba thuộc tính

  ...
    "backgroundImage" : " C:\\Users\\xuanthulab\\Desktop\\logo.png",
    "backgroundImageOpacity" : 0.3,
    "backgroundImageStretchMode" : "uniform"
  ...
windows termial

Windows Terminal - Với ảnh nền tùy chọn


Đăng ký nhận bài viết mới
WSL - Docker (Bài trước)
(Bài tiếp) Winget