Windows Terminal (Bài trước)

Giới thiệu và cài đặt winget

winget là công cụ dòng lệnh quản lý các gói (ứng dụng) cho Windows (Windows Package Manager) đang được phát triển với nguồn mở tại winget-cli, bản xem trước có sẵn trong các bản cập nhật Windows mới (Insider), ở giai đoạn này có thể một số chức năng vẫn chưa hoạt động cho đến khi phát hành chính thức cùng Windows.

Nếu không đăng ký chương trình Insider thì bạn có thể cài winget từ Microsoft Store, tải và cài từ địa chỉ: app-installer

Sau khi cài đặt thành công thì gõ lệnh sau để kiểm tra version của winget

winget -v
windows termial

Lệnh winget

Sử dụng winget

winget là trình quản lý gói cho Windows (giống apt trên Ubuntu, yum trên CentOS, brew trên macOS), nó là công cụ mới, nên chưa có nhiều ứng dụng đăng lên kho chứa (repository) của winget, nhưng hiện giờ đang bắt đầu đang có nhiều hơn ứng dụng tại đây.

Nếu bạn có ứng dụng muốn phân phối thông qua winget thì đưa thông tin lên winget tại: https://github.com/microsoft/winget-pkgs

Tìm kiếm ứng dụng

Sử dụng lệnh winget search keyword, ví dụ:

winget search visual
windows termial

Lệnh winget search

Kết quả tìm được như hình trên, mỗi ứng dụng có một ID dùng để cài đặt. Ví dụ Visual Studio Code có ID là Microsoft.VisualStudioCode

Cài đặt ứng dụng bằng winget

Sử dụng lệnh winget install id, ví dụ để tài và cài VSC gõ lệnh:

winget install Microsoft.VisualStudioCode
windows termial

Cài VSC từ winget

Tham khảo một số ứng dụng cài được bằng winget

7Zip             7zip.7zip                 19.0.0
CutePDF Writer        AcroSoftware.CutePDFWriter         4.0.0.2
Adobe Acrobat Reader DC    Adobe.AdobeAcrobatReaderDC         2020.009.20063
aws-cli            Amazon.AWSCLI               1.18.65
CPU-Z             CPUID.CPU-Z                1.92.0.0
Ubuntu 18.04         Canonical.Ubuntu              18.04
K-Lite Codec Pack Mega    CodecGuide.K-LiteCodecPackMega       15.4.8
DockerDesktop         Docker.DockerDesktop            2.3.0.2
Dropbox            Dropbox.Dropbox              94.4.384
EagleGet           EagleGet.EagleGet             2.1.5.10
FoxitReader          Foxit.FoxitReader             10.0.0.35798
FreeCAD            FreeCAD.FreeCAD              0.18.4
GIMP             GIMP.GIMP                 2.10.18
Git              Git.Git                  2.26.2
GitLFS            Git.GitLFS                 2.11.0
Git Extensions        GitExtensionsTeam.GitExtensions      3.3.1
Atom             GitHub.Atom                1.45.0
GitHub Desktop        GitHub.GitHubDesktop            2.5.0
Chrome            Google.Chrome               78.0.3904.87
Inkscape           Inkscape.Inkscape             1.0.0
CMake             Kitware.CMake               3.17.2
Azure CLI           Microsoft.AzureCLI             2.6.0
Azure Data Studio       Microsoft.AzureDataStudio         1.18.0
Microsoft Edge        Microsoft.Edge               83.0.478.37
PowerToys           Microsoft.PowerToys            0.18.1
Powershell          Microsoft.Powershell            7.0.1
SQL Server Management Studio Microsoft.SQLServerManagementStudio    18.5
Skype             Microsoft.Skype              8.60.0.76
Microsoft Teams        Microsoft.Teams              1.3.0.4461
Visual Studio Community    Microsoft.VisualStudio.Community      16.0.30104.148
Visual Studio Enterprise   Microsoft.VisualStudio.Enterprise     16.0.30104.148
Visual Studio Professional  Microsoft.VisualStudio.Professional    16.0.30104.148
Visual Studio Code      Microsoft.VisualStudioCode         1.45.1
Windows Admin Center     Microsoft.WindowsAdminCenter        1.2.19809.0
Windows SDK          Microsoft.WindowsSDK            10.0.19041.0
Windows Terminal       Microsoft.WindowsTerminal         1.0.1401.0
.Net Framework        Microsoft.dotNetFramework         4.7.1
.NET Core           Microsoft.dotnet              5.0.100-pre...
MongoDB Compass Community   MongoDB.Compass.Community         1.21.2
MongoDB Compass Full     MongoDB.Compass.Full            1.21.2
MongoDB Compass Isolated   MongoDB.Compass.Isolated          1.21.2
MongoDB Compass Readonly   MongoDB.Compass.Readonly          1.21.2
Firefox            Mozilla.Firefox              76.0.1
Thunderbird          Mozilla.Thunderbird            68.8.0
Notepad++           Notepad++.Notepad++            7.8.6
MySQL             Oracle.MySQL                8.0.20
CCleaner           PiriformSoftware.CCleaner         5.66.0.7716
Postman            Postman.Postman              7.25.0
Python            Python.Python               3.8.3
WinRAR            RARLab.WinRAR               5.90
RStudio Desktop        RStudio.RStudio              1.2.5042
Ruby             RubyInstallerTeam.Ruby           2.7.1
Ruby             RubyInstallerTeam.RubyWithDevKit      2.7.1.1
SVG Explorer Extension    SVGExplorerExtension.SVGExplorerExtension 0.1.1
WinCompose          SamHocevar.WinCompose           0.9.4
Putty             SimonTatham.Putty             0.73
Sublime Text         SublimeHQ.SublimeText           3.2.2
Telegram Desktop       Telegram.TelegramDesktop          2.1.6
Filezilla Client       TimKosse.FilezillaClient          3.48.0
VLC media player       Videolan.Vlc                3.0.10
WhatsApp           WhatsApp.WhatsApp             2.2019.8
WinSCP            WinSCP.WinSCP               5.17.5
Putty             putty.putty                0.73
vim              vim.vim                  8.2.0754

Đăng ký nhận bài viết mới
Windows Terminal (Bài trước)