WSL - NodeJS, ExpressJS (Bài trước)
(Bài tiếp) WSL - Docker

Visual Studio Code

Để có IDE môi trường viết code bạn có thể cài vào Windows VSC tải về tại https://code.visualstudio.com/, để đầy đủ bạn cũng nên cài ngay Git cho Window tại: https://git-scm.com/download/win

Ở bài trước, đã giới thiệu tạo ra một ứng dụng Node chạy trong Ubuntu của WSL Ứng dụng ExpressJS trong WSL. Mã nguồn trường hợp đó bạn đã tạo trong thư mục của Ubuntu, đó là /home/xuanthulab/mywebapp, trong tình huống như vậy, nếu muốn dùng VSC mở được folder đó ra để viết code thì bạn cần đến Extension cho VSC có tên là Remote WSL

Sử dụng Remote WSL, kết nối VSC với Linux trong WSL

Remote WSL là một phần mở rộng của VSC, cung cấp bởi Mirosoft, nó cho phép VSC mở trực tiếp các thư mục của máy remote. Để cài đặt gõ tìm kiếm WSL và cài đặt như hình dưới

wsl remote Cài đặt Remote WSL vào VSC

Sau khi cài đặt, thì từ VSC truy cập menu: View -> Command Pallets, gõ WSL, chọn Remote-WSL: New Windows

wsl remote Kết nối VSC với Linux/WSL

Lúc này một cửa sổ mới tạo ra, bạn có thể thấy thông tin về máy remote ở góc dưới trái. Giờ thì bắt đầu có thể mở thư mục trong Ubuntu, ví dụ mở /home/xuanthulab/mywebapp

wsl remote Visual Studio Code mở thư mục trong Linux/WSL

Vậy là bạn đã có thể dùng VSC trên Windows, mở dự án lưu trong Ubuntu.


Đăng ký nhận bài viết mới
WSL - NodeJS, ExpressJS (Bài trước)
(Bài tiếp) WSL - Docker