Trong SketchUp hiện thị một số kiểu nội suy trong quá trình vẽ (duy diễn bằng cách tham khảo đến đối tượng khác) đó là nội suy điểm, đường và vật. SketchUp cũng thường kết hợp các kiểu nội suy này để tạo ra dạng nội suy phức tạp. Các component cũng có các kiểu nội suy riêng.

Nội suy điểm

Nội suy điểm (point inference) là xác định chính xác một điểm của trỏ chuột trên model. Có các loại gồm:

Kiểu suy diễn điểm Hiện thị Ý nghĩa
Gốc tạo độ Origin Điểm giao của ba trục tọa độ, xuất hiện khi chuột gần nó
Gốc của Component Origin in Component Gốc hệ tọa độ trong Group hoặc Component, hiện thị điểm này con trỏ gần nó
Điểm cuối Endpoint Điểm cuối của đường, cung
Điểm giữa Midpoint Điểm giữa của đường, cung
Điểm giao cắt Intersection Điểm cắt giữa đường với mặt, đường khác
Trên mặt On Face Điểm nằm trên mặt - đường
Trên biên On Edge Điểm nằm trên đường biên của hình
Tâm Center Tâm của cung, hình tròn, đa giác
Guide Point Điểm hướng dẫn tham chiếu
On Line Một điểm theo guide line

Nội suy theo đường

On Red Axis Căn thẳng, song song với trục đỏ (x)
On Green Axis Căn thẳng, song song với trục xanh lá (y)
On Blue Axis Căn thẳng, song song với trục xanh lục (z)
From Point Căn thẳng với đường từ một điểm, đường nét đứt tương ứng với hướng trục
Parallel Căn song song với một biên
Tangent at Vertex Một cung tiếp tuyến với cung trước đó

Khóa nội suy với bàn phím

Bằng cách khóa tham chiếu nội suy có được, bạn có thể thoải mái vẽ, di chuyển theo hướng mong muốn mà không mất đi tham chiếu nội suy do di chuyển chuột. Cách khóa đơn giản nhất là dùng bàn phím:

Phím Hoạt động
Khóa hướng vẽ theo trục z (xanh lục)
Khóa theo trục xanh là, trục y
Khóa theo trục x (đỏ)
Bật tắt chuyển khóa song song/vuông góc tham chiếu đến biên - mặt. Mặc định khi chuyển màu là tím (magenta).
Shift Khóa theo hướng xuất hiện, nếu đang vẽ dọc theo blue nhấn Shift thì sẽ khóa theo hướng Blue.

Bật cross hairs

Để trợ giúp quan sát chắc chắn căn thẳng với các trục có thể bật chế đố hiện thị cross hairs: Bật hộp thoại SketchUp References, chọn Draw rồi đánh dấu vào Display crosshairs

Bật hiện thị màu theo trục

Nếu muốn các biên của hình hiện thị theo màu tương ứng với trục nó song song

Chọn menu Window > Styles, ở hộp thoại hiện thị chọn Edit, mục Color chọn by axis

.

Đăng ký nhận bài viết mới