Liên hệ
mysql server

Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8

Nhiều dữ liệu database mặc định chèn với mã hóa latin1 nếu bạn cần chuyền dữ liệu đó sang utf8 thì làm như sau.

Câu lệnh chuyển mã mysql

convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)

Trong đó content là tên cột dữ liệu

Ví dụ:

Update table 
set content = convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh