Tools

adb là gì?

adb viết tắt của cụm từ Android Debug Bridge, là một chương trình dạng dòng lệnh (cmd) cho phép tương tác với thiết bị android kết nối với máy tính. Các lệnh adb cho phép thi hành một số tác vụ, như cài đặt ứng dụng, gỡ rối (debug) ứng dụng, đồng thời nó cho phép bạn truy cập vào Unix shell để thi hành các lệnh nhân Unix trên thiết bị.

adb được bao gồm trong gói Android SDK Platform-Tools, bạn có thể tài và cài đặt thông qua SDK Manager của Adndroid Studio bằng cách đánh dầu kiểm vào mục Android SDK Platform-Tools như hình.

Để chạy được adb bạn cần xác định thư mục cài đặt nó của Android Studio, ở hình trên bạn sẽ biết được thư mục cài đặt Sdk ở dòng: Android Sdk Location, trong thư mục đó thì adb cài ở thư mục con platform-tools, như vậy thư mục cài đặt adb có dạng:

C:\Users\UserName\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools

Khi biết được thư mục này, bạn chỉ việc mở cmd sau đó chuyển đến thư mục trên và bắt đầu gõ các dòng lệnh adb mong muốn

adb cmd

Nếu muốn chạy adb ở bất kỳ thư mục nào, bạn thêm biến môi trường vào hệ thống, như sau

Truy cập vào System sau đó làm theo các bước 1,2,3. Ở bước 3 hộp thoại hiện ra bạn thêm đường dẫn chứa adb vào, sau đó khởi động lại máy, lúc này bạn có thể gõ lệnh adb ở bất kỳ thư mục nào.

Các lệnh adb cơ bản

adb devices

Lệnh này liệt kê danh sách các thiết bị Android được kết nối, thường bạn gọi lệnh này để kiểm tra và đảm bảo có thiết bị kết nối để làm việc với các lệnh khác. Ví dụ ở cmd bạn gõ theo cú pháp:

adb devices

Kết quả hiện thị có dạng như:

List of devices attached
RQ3004DC4H   device

adb push

Lệnh adb push để copy(upload) file từ máy tính vào thiết bị với cú pháp như sau:

adb push local remote

Trong đó

 • local là tên file trên máy
 • remote là thư mục file được copy vào của thiết bị

Ví dụ:

adb push c:\test.apk /sdcard
//Copy file test.apk vào thư mục /sdcard

adb pull

Lệnh này để tải file, copy file từ thiết bị vào máy tính. Với cú pháp

adb pull remote local
 • remote là tên file trên thiết bị Android
 • local là thư mục file được copy vào của máy tính

Ví dụ:

adb pull /sdcard/demo.mp4 d:\

adb reboot

adb reboot

Lệnh adb reboot sẽ khởi động lại thiết bị. Ngoài ra lệnh reboot-bootloader khởi động lại thiết bị vào truy cập ngay vào bootloader của thiết bị, lệnh reboot recovery khởi động lại thiết bị và truy cập vào recovery

reboot-bootloader

reboot recovery

adb install

Copy vào cài một ứng dụng Android vào thiết bị. Cú pháp:

adb install [option] <path>

Ví dụ:

adb install test.apk
Cài vào thiết bị
adb install -r test.apk
Cài đè trên ứng dụng tồn tại
adb install -s test.apk
Cài ứng dụng trên thẻ

adb shell pm list packages

adb shell pm list packages

Hiện thị danh sách các package cài đặt trên thiết bị

adb shell

adb shell

Lệnh adb shell dùng để truy cập vào shell linux, từ đây có thể gõ một số lệnh mà nhân linux cung cấp trên thiết bị, như:

 • ps liệt kê các tiến trình đang chạy trên thiết bị
 • li liệt kê file
 • cd chuyển thư mục
 • rm xóa file
 • mkdir tạo thư mục. Ví dụ mkdir /sdcard/tmp
 • cp copy file
 • mv di chuyển, đổi tên file
 • netstat trạng thái mạng
 • ping kiểm tra kết nối: ping google.com

Cú pháp các lệnh này thuộc về Linux, nên bạn có thể xem chi tiết tại: các lệnh linux cơ bản

adb shell screencap

Chụp ảnh màn hình thiết bị. Ví dụ chụp ảnh màn hình và lưu vào /sdcard/screen.png

adb shell screencap /sdcard/screen.png

Sau khi chụp bạn có thể copy vào máy tính bằng lệnh pull ở trên

adb pull /sdcard/screen.png c:/data

adb shell screenrecord

Lệnh này để ghi video màn hình, ví dụ:

adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4

Trong quá trình lệnh chạy, có thể nhấn CTRL+C để kết thúc


Đăng ký nhận bài viết mới