Xác thực trong Zend Framework với Zend\Authentication

Xác thực trong Zend Framework với Zend\Authentication

Tìm hiểu AuthenticationService để xây dựng chức năng Login/Logout cho ứn dụng PHP ZF với các dịch vụ xác thực và lưu xác thực tại session
Message và Transport dùng để gửi email trong Zend Framework

Message và Transport dùng để gửi email trong Zend Framework

Tìm hiểu và sử dụng các chức năng về email với zend-mail, tạo một email với Message và tiến hành gửi email một Transport lựa chọn
Tạo và tùy biến FormElement của ZF

Tạo và tùy biến FormElement của ZF

Hướng dẫn tạo một Element của Form trong ZF cũng như tùy biến render các element trong Form.
Tuy chọn hiện thị các thông báo lỗi valid ở Form với ZF

Tuy chọn hiện thị các thông báo lỗi valid ở Form với ZF

Khi phát triển ZF có sử dụng Form của ZF với ứng dụng MVC theo chuẩn gợi ý từ ZF, thì các dữ liệu Form khi Valid bị lỗi sẽ được render ở dưới element của Form. Vậy làm cách nào để tùy chon chức năng n
Url Plugin và Url Helper trong Zend Framework

Url Plugin và Url Helper trong Zend Framework

Tìm hiểu và sử dụng Url Plugin và Url Helper để lấy địa chỉ URL từ các Route trong ứng dụng ZF
Sử dụng ZF InputFilter

Sử dụng ZF InputFilter

Thành phần InputFilter được sử dụng đồng thời 2 chức năng lọc và kiểm tra dữ liệu phù hợp (Filter và Validator) đặc biệt áp dụng cho gửi dữ liệu (GET, POST) của FORM
Viết Validator kiểm tra phù hợp dữ liệu trong ZF

Viết Validator kiểm tra phù hợp dữ liệu trong ZF

Hướng dẫn viết bộ kiểm tra dữ liệu Validator trong Zend Framework
Các Validator trong Zend Framework

Các Validator trong Zend Framework

Danh sách các Validator mà ZF xây dựng sẵn để kiểm tra phù hợp dữ liệu, rất nhiều Validator tiện dụng như Alpha, Digits, NotEmpty, StringLength ...
Kiểm tra và xác nhận phù hợp dư liệu với Zend\Validator

Kiểm tra và xác nhận phù hợp dư liệu với Zend\Validator

Sử dụng Zend\Validator để xác nhận phù hợp dư liệu cho ứng dụng, luôn luôn cần Validator dữ liệu khi Form Upload dữ liệu cho website.
Filter trong Zend Framework

Filter trong Zend Framework

Tìm hiểu về chức năng Filter dữ liệu trong Zend Framework, sử dụng để lọc loại bỏ các dữ liệu không phù hợp, làm cho dữ liệu nhập vào trở thành đúng chuẩn quy định của ứng dụng
Sử dụng TableGateway, RowGateway trong Zend Framework

Sử dụng TableGateway, RowGateway trong Zend Framework

TableGateway là lớp ứng dụng với mục đích mô tả một bảng của database, nó cung cấp hầu hết các thao tác trên một bảng dữ liệu. Tương tự RowGateway mô tả cho một dòng dữ liệu
Sử dụng Zend\Config thiết lập cấu hình ứng dụng web

Sử dụng Zend\Config thiết lập cấu hình ứng dụng web

Zend Framework (2) cung cấp module Zend\Config giúp cho lập trình viên truy cập dữ liệu liệu cấu hình cho ứng dụng được đơn giản và dễ dàng hơn. Cùng tìm hiểu về Zend\Config để áp dụng vào dự án.
[ZF2]  Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng Zend\Db

[ZF2] Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng Zend\Db

Khi bạn sử dụng Zend\Db\Sql\Select để xây dựng các truy vấn CSDL, bạn không biết câu lệnh thuần SQL nó sinh ra như thế nào, phần này hướng dẫn lấy câu lệnh đó

Đăng ký nhận bài viết mới