Aspect-oriented programming (AOP) hay Lập trình hướng khía cạnh là một mô hình lập trình mà nó hướng đến sự module hóa (chia nhỏ và dùng lại) các đoạn code. Với AOP có thể thêm vào các đoạn code có sẵn các ứng sử mới mà không cần thiết phải thay đổi đoạn code đó.

Mục tiêu chính của AOP đó là đó là các lát cắt. Các LÁT CẮT ở đây ám chỉ tới chức năng chung (code) được sử dụng ở một số vị trí trong hệ thống ứng dụng. Trong thực tế LÁT CÁT hay dùng như là các module: Logging (ghi lại Log), Giám sát hệ thống (Monitoring), Bắt lỗi ...

cross-cutting

Ở hình trên các LÁT CẮT chính là: Monitoring, Logging, Exception Handling ... Khi ứng dụng làm việc bằng cách triển khai các đối tượng ClientControoler, ClientService ... thì nó phải đi qua các LÁT CẮT (hay gọi các chức năng từ LÁT CẮT).

 


Đăng ký nhận bài viết mới