Tạo List Group để hiện thị danh sách các mục bằng cách sử dụng .list-group các phần tử con sử dụng .list-group-item. Ví dụ List Group với ba phần tử

<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">Phần tử 1</li>
  <li class="list-group-item">Phần tử 2</li>
  <li class="list-group-item">Phần tử 3</li>
</ul> 

Hoặc xây dựng các item bằng <a>

<div class="list-group">
  <a class="list-group-item" href="#">Phần tử 1</a>
  <a class="list-group-item" href="#">Phần tử 2</a>
  <a class="list-group-item" href="#">Phần tử 3</a>
</div>

Các tùy chọn với List Group

 • Phần tử 1
 • Phần tử 2 | active
 • Phần tử 3 | disabled
 • Phần tử 4 | list-group-item-danger
 • Phần tử 5 21
 • Phần tử 3
 • List group item heading
  3 days ago

  Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.

  Donec id elit non mi porta.
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-action">Phần tử 1</li>
  <li class="list-group-item active">Phần tử 2 | active</li>
  <li class="list-group-item disabled">Phần tử 3 | disabled</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Phần tử 4 | list-group-item-danger</li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Phần tử 5
    <span class="badge badge-primary badge-pill">21</span>
  </li>
  <li class="list-group-item">Phần tử 3</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
      <h5 class="mb-1">List group item heading</h5>
      <small class="text-muted">3 days ago</small>
    </div>
    <p class="mb-1">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
    <small class="text-muted">Donec id elit non mi porta.</small>
  </li>
</ul>

Đăng ký nhận bài viết mới