Bánh xe màu sắc (Bài trước)

Công cụ chọn màu sắc

Chọn màu yêu thích để xem gợi ý phối màu (Diễn giải về vòng tròn màu, bánh xe màu)


Để hài hòa về màu sắc, hãy sử dụng 1 trong các gợi ý sau để phối màu nội thất, mix đồ trang phục
Tương phản:
Tương phản (T):
Tam giác:
Vuông:
Chữ nhật:
Tương tự:

Đăng ký nhận bài viết mới
Bánh xe màu sắc (Bài trước)